Hold styr på kloakken og undgå rotter

Skrækhistorier om de muterede rotter er eksploderet i England den seneste uge, og flere steder i Danmark er det også et problem, at rotter bliver resistente over for den kemiske rottegift. Det viser et kort over områder med resistente rotter fra Naturstyrelsen. Se kortet her. Problemet er endnu ikke aktuelt i København, og det kan helt undgås, hvis københavnerne sørger for at have orden i deres kloaksystemer.

»Den bedste måde at bekæmpe rotter på er hele og intakte kloaksystemer. Hvis alle folk bare sørgede for, at deres kloakledninger var i orden, så havde vi ikke noget problem,« fortæller Morten Otkjær Thune, som er chef for skadedyrsområdet i Københavns Kommune.

 

Det er meget dyrt at bekæmpe rotter i hele kloaksystemet, fortæller han. Derfor skal Københavnerne pleje deres egne kloakledninger.

 

Rottefrit København

Center for miljø- og skadedyr ved Københavns Kommune er enige, og de har sat sig et mål. København skal være fri for rotter i 2015. Projektet hedder Rotteproblemfri by 2015. I Københavns Kommune prioriteres smækfælder og direkte aflivning højest i rottebekæmpelsen. Kemisk gift kan forårsage resistens og er dårligt for miljøet.

 

»I stedet fokuseres der på at reparere kloaknettet, både offentligt og privat, samt andet forebyggende arbejde. Kommunen bruger dog mekanisk bekæmpelse visse steder,« skriver Københavns Kommune i forbindelse bekæmpelsen af rotter. 

 

Desuden sætter projektet fokus på at sikre hele gårdmiljø imod rotters indtrængen med tiltaget ‘Gårdcertificering’. Det foregår ved et samabejde med forskellige gårdlauge og indebærer blandt andet »tv-inspektion af kloaksystemet«, at »døre, porte og vinduer skal tætnes« og at »affald skal fjernes«.

 

Fælder er for dyre

Grunden til, at man alligevel bruger gift er, at der ikke er ressourcer til andet. »Hvis du sætter en smækfælde op i en gård, skal du også have en mand ud og fjerne rotten, og så skal der sættes en ny op. Desuden fanger den kun én rotte ad gangen,« siger Morten Otkjær Thune. Der er simpelthen ikke nok folk til alene at bekæmpe rotterne på denne måde.

 

 

Læs også: Rottealarm: »Det går amok«

 

One Response to "Hold styr på kloakken og undgå rotter"

  1. Torben Sønnichsen   24. oktober 2012 at 15:12

    Københavns Kommune har Danmarksrekort i rotteangreb ca 4000 angreb om året. Københavns Kommune anvender 10 mio kroner årligt til at løbe rundt efter rotterne og sætte smækfælder op og af og til skyde en rotte med en luftpistol. Og så bliver København Rotteproblemfri i 2015. Det lyder flot.
    Med nogle simpel klapper for et rør de såkaldte rottespærrer kan man skabe kloakrottefri byområder og rotternes ødelæggelser af kloakledningerne kan standses. Det er da også det der er besluttet i den nyeste bekendtgørelse, hvor alle landets kommuner nu skal indføre rottespærrer. Der er flere hundre privatopsatte rottespærrer i Københavns Kommune der virker fortrinligt, men lad os se Københavns Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelsen de næste 3 år med indførelse af rottespærrer, der er billigste og bedste metode til at standse de indvandrede rotters angreb på børnehaver og ældrehjem.
    Det ville være rart om Københavns Kommune kunne gå foran med anvendelsen af rottespærrer, i stedet for at begræde at gift udvikler resistens