»Kage til jeres coke?«

Nu er kokainen blevet til crack, som kan ryges.
Foto: Rebecca Marie Little