Har du oplevet konflikter med turister på de københavnske cykelstier?
Ja
Nej
Poll Maker