Skal surrogatmoderskab fuldt ud lovliggøres i Danmark?
Ja
Nej
Poll Maker