Københavns Kommunes tilbud til hjemløse med særlige sociale problemer.