Kort: Her er der flest og færrest kvindelige politikere