Flere fuldfører en uddannelse

Flere og flere unge fuldfører en uddannelse i Danmark. Foto: Morguefil

I 2016 lød antallet af fuldførte uddannelser på 78.000, og er en stigning på 35 procent, siden 2015. Der er tale om både ungdomsuddannelser, universitetsuddannelser, erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Marianne Horsdal, som er professor i Uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet mener, at Fremdriftsreformen er en del af forklaringen på, at flere studerende gør deres uddannelse færdig.

– Jeg tror, at reformerne har del i det. Men det kan også være fordi, flere forstår betydningen af det at tage en uddannelse. De indser, hvor dårligt sikret man er, hvis man ikke tager en. Der er dog mange unge i dag, der er meget målrettede.

Jeg synes, at man skal være glad for, at tallet er stigende. Det er dog ikke nok endnu. Man er nødt til at tilføre ressourcer, der gør, at man lettere kan efteruddanne sig, og tage en voksenuddannelse.
Marianne Horsdal, professor i Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet

Læs også: Flest mænd dropper ud af uddannelsen

Reformerne tager del af formen
Marianne Horsdal mener, at det kommer an på, hvordan regeringen vil satse på at nå deres mål.

– Mit bud på, at flere fuldfører, er på baggrund af, at universiteterne skal reducere deres studietid. Det kunne også være på grund af den stigende tilgang til uddannelserne, hvilket betyder, at der er flere der fuldfører, siger hun.

Mange afslutter en videregående uddannelse
Susanne Mainz Sørensen fra Danmarks Statistik tilføjer i forlængelse, at den største stigning ses på bachelor- og kandidatuddannelserne.

– Vi tager ikke udgangspunkt i grundskolen, forberedende uddannelser og ph.d.-uddannelser, men der er fremgang på alle niveauer. Dog ser vi den største stigning på videregående uddannelser.

Læs også: Kvinder fravælger teknologiske uddannelser

I år har omkring 74 procent af 9. og 10. klasseelever i folkeskolen søgt ind på en gymnasial uddannelse. Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en årgang skal tage en uddannelse.

– Jeg synes, at man skal være glad for, at tallet er stigende. Det er dog ikke helt nok endnu. Man er nødt til at tilføre ressourcer, der gør, at man lettere kan efteruddanne sig, og tage en voksenuddannelse. Det skal være lidt nemmere for unge at gennemføre, afslutter professor Marianne Horsdal.