Læger også på vej i konflikt

Indviklet stetoskop

I dag udløb de praktiserende lægers overenskomst med Danske Regioner. Det skulle den i hvert fald have gjort, og en ny skulle træde i dens sted. Men forhandlingerne om den nye overenskomst brød sammen allerede d. 8. november, og nu varsler regionerne konflikt.

– Vi har et sammenbrud i forhandlingerne og går nu og venter på at komme til at opsige aftalen, fortæller Jens Stenbæk (V), der er chefforhandler som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvor også kommunerne samt både Finans- og Sundhedsministeriet er repræsenterede.

I følge PLO står de praktiserende læger hvert år for omkring:

  • 20 mio. klinikkonsultationer
  • 20 mio. telefonkonsultationer
  • 1 mio. e-mail-konsultationer
  • 3 mio. modtagne henvendelser til Lægevagten
  • 6 pct. af landets samlede sundhedsudgifter

Jens Stenbæk forklarer, at sammenbruddet skyldes, at de praktiserende læger, i modsætning til alle andre faggrupper, ikke vil være med til at effektivisere deres arbejdsforhold.

– Og det kan vi jo ikke leve med, når alle andre personalegrupper i sundhedssektoren leverer effektiviseringer dagligt, fortsætter han.

Men i følge Henrik Dibbern, som er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og står for forhandlingerne med Danske Regioner, har regionerne aldrig villet indgå i reelle forhandlinger.

– Det helt usædvanlige i den her situation er, at regionerne er kommet med to store grupper af krav og har sagt ”Hvis ikke I siger ja til de her ting, så er der ikke noget at forhandle om,” siger Henrik Dibbern og fortæller, at regionerne blandt andet ville have større styring med lægernes arbejde og øge produktiviteten ved at indføre økonomisk nulvækst i de næste to år, selvom der kommer stadigt flere patienter.

– Det kunne vi simpelthen ikke sige ja til, og så gik de fra forhandlingerne, understreger Henrik Dibbern, som meget gerne fortsætter under den gamle overenskomst, indtil regionerne opsiger den.

Minister på mellemhånd

I følge sundhedslovgivningen kan sundhedsministeren udstede en bekendtgørelse, der sikrer borgerne lægehjælp ved at træde i stedet for overenskomsten, hvis den bliver opsagt. Det er den bekendtgørelse, nævnet nu venter på.

– Vi har jo et tæt samarbejde. De krav, vi har udtalt over for de praktiserende læger, det er fælles krav fra staten, regionerne og kommunerne, siger Jens Stenbæk, som dog understreger, at han ikke kender bekendtgørelsens konkrete indhold.

I et åbent brev, der onsdag blev trykt i landets tre største dagblade, opfordrede PLO-formanden sundhedsminister Astrid Krag (SF) til at bede Danske Regioner vende tilbage til forhandlingsbordet.

– Det er jo indlysende, at de ikke får lov til at træffe den her beslutning, før ministeren siger ja til, at de må gøre det, siger Henrik Dibbern. Men han vil alligevel ikke blive overrasket, hvis han snart modtager en opsigelse fra regionerne.

– Af bagveje ved vi, at de i midten af januar nedsatte en gruppe mennesker, der sidder og gennemgår, hvordan de skal håndtere det, når de ikke længere har en aftale med os. Og vi ved jo også, at der inde i Folketinget har været drøftelser af, om man kan få opbakning til en lov, der bestemmer, hvordan vi skal arbejde, hvis man nu ikke skal have en aftale med os længere, beretter de praktiserende lægers formand.

Vil koste penge at gå til lægen

Ny lovgivning på området kan faktisk blive nødvendig, for PLO-formanden understreger, at de praktiserende læger ser det som en nærliggende mulighed at opsige deres ydernumre, dvs. deres kontrakt med det offentlige, hvis ministerens forventede bekendtgørelse ikke indeholder væsentlige forbedringer i forhold til overenskomstudspillet fra Danske Regioner.

– Så har vi ikke længere et samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen og bliver helt liberaliserede ligesom en advokat, en revisor eller et autoværksted, og så er det jo os, der bestemmer, hvad det skal koste at gå til lægen, advarer Henrik Dibbern.

– Ministeren bliver jo nødt til at lave nye regler, og så må vi jo se, om det offentlige vil refundere nogle af de penge, uddyber PLO-formanden.

Udmeldingen kommer bag på Jens Stenbæk.

– Jeg er overrasket over PLO’s udmelding. Det er uforståeligt, at man vil bruge patienterne som gidsler i en faglig kamp, som man åbenbart vil fra PLO’s side, lyder det fra regionernes chefforhandler.

Sundhedsministeriet har endnu ikke villet udtale sig om sandsynligheden for en bekendtgørelse eller ny lovgivning.