Danmark er blandt de bedste når det gælder om at spare på energien

Olie
Foto: MorgueFile

Danmark er blandt 11 foregangslande indenfor energibesparelse, der fremhæves i en ny rapport af det Internationale Energi Agentur, der fører statistik over energiforbruget globalt set. Tilsammen har landene sparet energi svarende til milliarder af olietønder, hvilket medfører en stor økonomisk gevinst.

-Der er rigtig mange penge at hente. I grove tal bruger bygninger 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug

Kim Bjarne Wittchen, seniorforsker, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Et af de områder hvor man i Danmark har gjort en indsats for at nedbringe energiforbruget de seneste år, er ved at indføre en række stramninger i bygningsreglementet, så det påkræves, at man tænker mere energieffektivt. Og det er der gode grunde til, siger Kim Bjarne Wittchen, der er seniorforsker ved Det Teknisk-Videnskabelige Fakultet på Aalborg Universitet:

-Der er rigtig mange penge at hente. I grove tal bruger bygninger 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

De 11 lande der indgår i rapporten

 • Australien
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrig
 • Holland
 • Italien
 • Japan
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tyskland
 • USA

Meget tyder dog også på, at energieffektivitet er blevet taget til sig af almindelige danskere, der forbedrer deres hjem, for at ”spare nogle penge eller gøre noget godt for miljøet”, mener Kim Wittchen.

Det handler primært om, at investere i bedre vinduer og isolation, samt at være opmærksom på ikke at have tændt for ventilation og lys, når ikke man bruger det.

Energieffektivitet er en skjult ressource

Energieffektivitet kan ses som en ressource i sig selv på lige fod med olie, naturgas og bæredygtig energi, fremhævede generaldirektør for det Internationale Energi Agentur Maria van der Hoeven, da hun fremlagde rapporten på en kongress i Sydkorea.

I 2010 oversteg den mængde energi, man anslår at have undgået at have brugt, ved at indføre energieffektive tiltag således både mængden af olie og naturgas.

Alene i perioden 2005-2010 har de 11 lande som Danmark er iblandt, sparet hvad der svarer til 570 millioner tons råolie til en estimeret pris på 2290 milliarder kroner.