8 ordsprog der er i fare for at uddø

Sproget er i konstant udvikling. Foto: Spunkflasher.com

Ordsprog er både nyttige, ofte sjove og bringer for mange mennesker, specielt i den ældre generation, en masse nostalgi med sig. Mange af de kendte ordsprog er dog efterhånden så fjernt fra virkeligheden, som de unge lever i i dag, at flertallet hos den yngre generation, ikke forstår betydningen af dem.

I fare for at gå i glemmebogen
– Mange ordsprog, udtryk og vendinger, som den ældre generation har nemt ved at forstå, kan være en stor udfordring for den unge generation. Det skyldes, at de gamle ordsprog er forankret i en virkelighed og livsform, som ligger langt fra den, der eksisterer i dag, fortæller Jørgen Schack, seniorforsker hos Dansk Sprognævn.

Nogle talemåder er derfor i fare for at gå i glemmebogen inden for de næste generationer. Netavisen har i samarbejde med Dansk Sprognævn fundet otte eksempler, som mange unge, ifølge Jørgen Schack, vil have svært ved at forstå.

8 danske ordsprog som mange unge ikke forstår betydningen af:

  1. ”Ugler i mosen” – Talemåden bruges som betegnelse for, at der foregår noget mistænkeligt, og er i øvrigt en forvanskning af det jyske udtryk ”der er uller i mosen”, som var en betegnelse for ulve.
  2.  ”Blind høne finder også korn” – Bruges mest i ironisk henseende for at fortælle, at man ikke behøver at have de bedste forudsætninger for, at man kan klare det man ønsker at opnå.
  3. ”Svæve over vande” – Bruges, når man selv eller nogen andre præger noget, eller at man har været mærkbar.
  4. ”I mørke er alle katte grå” – Hvis man ikke forsøger at skille sig ud fra mængden, så vil man forblive anonym.
  5. ”Falde på stengrund” – Bruges når noget man foretager sig eller udtrykker, ikke får nogen virkning, forståelse eller accept.
  6. ”Gyde olie på vandene” – Betegnelse for at dæmpe en ophidselse eller strid.
  7. ”Gå med halm i træskoene” – Bruges når man skal fortælle andre, at man forbinder deres livssyn eller tankegang, med tidligere tiders traditionelle og enkle landliv uden at have interesse for det moderne.
  8. ”En kurre på tråden” – En uenighed eller strid mellem to personer.

Læs også: Test dig selv i ordsprog hos sproget.dk

Der ligger ikke noget forskning eller lignende til grund for valget af de otte ovenstående ordsprog. De er kvalificerede bud udvalgt af Jørgen Schack fra Dansk sprognævn, som til daglig bl.a. er med til at tilrettelægge danskeksamener for 10.klasses elever, hvor forståelse af ordsprog også indgår i nogle af spørgsmålene. De fremviste eksempler, er ifølge Jørgen Schack, ordsprog hvor 10. klasses elever, i de fleste tilfælde, ville have meget svært ved at forstå betydningen.