Fremtidens ufaglærte arbejder er en robot

Selvom industrirobotter ikke ser nær så menneskelige ud som disse to, vil robotter i fremtiden blive en 'kollega' på flere og flere arbejdspladser.Foto: morgueFile.com
Selvom industrirobotter ikke ser nær så menneskelige ud som disse to, vil robotter i fremtiden blive en ‘kollega’ på flere og flere arbejdspladser.
Foto: morgueFile.com

I løbet af de seneste ti år er antallet af robotter i danske industrivirksomheder steget støt. I perioden 2003-2013 er det samlede antal installerede robotter i industrien mere end fordoblet fra at være 2.630 til 6.551. Det viser tal fra Dansk Robot Netværk.

Læs også: Flere robot-uddannede er tiltrængt i industrien

I samme periode er antallet af beskæftigede i industrien, ifølge tal fra Danmarks Statistik, faldet fra 443.000 til 315.000. På ti år er der altså blevet 128.000 færre industriarbejdspladser i Danmark.


Arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Carsten Strøby Jensen vurderer, at omkring halvdelen af de stillinger, der er forsvundet, er ufaglærte. Og da det typisk er de ufaglærte opgaver, robotterne sættes til at varetage, står den ufaglærte arbejder svagt på det danske arbejdsmarked:

– Der er ikke den mest lysende fremtid i at satse på at være ufaglært i Danmark. Der bliver færre og færre ufaglærte arbejdspladser til et normalt dansk lønningsniveau, vurderer han.

Hvad er en industrirobot?

  • Ordet ‘robot’ blev opfundet af den tjekkiske forfatter Karel Capek. På tjekkisk betyder robot ‘arbejder’.
  • Der findes flere typer industrirobotter, men fælles kan de defineres som ”automatisk kontrollerede, reprogrammerbare og anvendelige til flere formål”.
  • Amerikaneren Joseph Engelberger regnes for ‘industrirobottens fader’. Han indførte i 1961 den første industrirobot i produktionen hos General Motors.

Kilde: Dansk Robot Netværk

Øget produktivitet = færre ufaglærte jobs

Hos Danfoss i Silkeborg, der producerer radiatortermostater, har de som krav at produktivitetsforbedre med minimum ti pct. hvert år. Virksomheden indfører løbende robotter, og det kan ses på bundlinjen, fortæller afdelingsleder Kim Lynggaard:

– Det har absolut øget vores produktivitet. Vi er markant færre medarbejdere i dag end for år tilbage, og vi producerer stadig lige så mange termostater, forklarer han.

Robotternes indtog sker oftest på bekostning af de manuelle, typisk ufaglærte, stillinger:

– Vi har haft personalenedgang over de sidste mange år, og vi får færre og færre manuelle arbejdspladser, fortæller Kim Lynggaard.

Vi har haft personalenedgang over de sidste mange år, og vi får færre og færre manuelle arbejdspladser.

Kim Lynggaard, Danfoss

De medarbejdere, som stadig arbejder for virksomheden, stilles der til gengæld nye og større krav til. Fremfor at tage sig af det manuelle arbejde skal de betjene, reparere og vedligeholde robotterne, fortæller Kim Lynggaard.

»Industrivirksomheder uden robotter vil ikke eksistere om få år«

At robotter kan øge produktiviteten i en virksomhed bekræftes af en undersøgelse foretaget af Dansk Metal i juni i år. Her svarede 643 tillidsrepræsentanter fra virksomheder både med og uden robotter på, om deres virksomhed havde oplevet en stigning i produktiviteten, herunder ordrer og ansatte, det seneste år.

Seks ud af ti repræsentanter fra virksomheder med robotter svarede ja til dette, mens samme gjorde sig gældende for blot fire ud af ti fra virksomheder uden robotter.

Læs også: Robotter skaber job og vækst i industrien

Ifølge netværkskoordinator i Dansk Robot Netværk Morten Nielsen vil virksomheder uden robotter ikke alene klare sig dårlige i den fremtidige konkurrence; de vil slet ikke eksistere:

– De virksomheder, som i dag har potentiale til at indføre robotter, men som ikke gør det i tide, de vil ikke eksistere om bare få år, vurderer han.

De virksomheder, som i dag har potentiale til at indføre robotter, men som ikke gør det i tide, de vil ikke eksistere om bare få år.

Morten Nielsen, Dansk Robot Netværk

Ifølge Morten Nielsen vil fremtiden kun byde på flere og mere avancerede robotter i danske virksomheder:

– Robotterne vil revolutionere industrien på samme måde, som traktoren i sin tid revolutionerede landbruget, og computeren de sidste 20-30 år har revolutioneret arbejdsmarkedet. Robotter vil blive en helt naturlig del af vores børns liv, spår han.