Kuldsejlet betalingsring udfordrer Københavns cykelstrategi

Supercykelstier til pendlerne, cykelparkeringspladser og overhalingsbaner til motionisterne. Københavns cykelstrategi ‘fra god til verdens bedste’ er fuld af tiltag, der skal få flere til at tage cyklen. For sundheden og for miljøets skyld. Men tiltagene kræver, at man gør noget ved bilerne, noget der kunne være gjort med den nu kuldsejlede betalingsring, lyder det fra trafikplanlægger og Cykelsekretariat.

Et af de mål, der skal nås, er flere parkeringspladser til de mange ekstra cykler, der skal komme, når pendlerne skifter kørehandskerne ud med cykelhjelme.

Her ser Københavns Teknik- og Miljøforvaltnings Cykelsekretariat blandt andet på løsninger med stativløse cykelparkeringer. Afmærkede områder til cykler, som man kender det fra bilparkering. Men fortovene er allerede fyldt med parkerede cykler, og Køebnhavns Cykelsekretariat erkender, at det bliver svært at finde mere plads på de eksisterende gader og stræder.

-Det er en kæmpe, kæmpe kæmpe udfordring, for i sådan en by som København, som i alle storbyer, er det jo kampen om byrummet. Vi har fået nogle penge til at kigge på parkering til de eksisterende områder og søger også om flere penge til næste budget, siger fungerende programchef Pia Behrens fra Cykelsekretariatet.

– I sidste ende er det jo en politisk beslutning, om man vil have flere cykelparkeringspladser eller flere bilparkeringspladser. Det er en rigtig varm kartoffel, siger hun.

Begrænset plads
Situationen bliver ikke lettere af, at der i det nuværende parkeringsforlig er nogle retningslinier, der gør det svært.

– Hvis man går ind og fjerner parkeringspladser, så har det nogle omkostninger. Så man skal regne det med. Så man skal hele tiden være opmærksom på, hvad det er for nogle arealer, man tager fra, siger Pia Behrens.

Tirsdag fortalte Netavisen om forsøg med dobbeltsporede brede cykelstier i København. Cykelstier der gerne skal blive flere af, hvis forsøget bliver en succes.

Her fortalte Morten Christensen fra Cykelsekretariatet om, hvordan man vil finde plads til de brede cykelstier.

– Der er jo en kamp om byrummet i København, for der er rigtig mange gode formål, man kan bruge byrummet til. Så hvad man konkret skal bruge det til, det tager vi fra gang til gang.

Pisken skal med
Den seneste opgørelse viser, at 35 procent af Københavns pendlere cykler til og fra arbejde, men der er langt til målet.

-Vi har stadigt et mål, som Bondam og det politiske flertal satte, om at 50 procent af københavnerne skal cykle til og fra uddannelse og arbejde i 2015. Det er ret ambitiøst, fordi man, udover gulerødderne må lave indgreb i biltrafikken, som fx en betalingsring – som jo nu ikke bliver til noget alligevel, siger byplanlægger i Københavns Kommune Niels Jensen.

 Pia Behrens understreger, at cykelstrategien ikke er afhængig af en betalingsring. Hun tilføjer dog, at:

– En betalingsring var jo et rigtigt godt virkemiddel. Mange af de visioner, der er i cykelstrategien havde været nemmere, hvis vi havde fået en betalingsring.

-Jeg synes godt, at man rent fagligt kan sætte tvivl omkring, hvorvidt man kan nå målet uden, at der også er en pisk. Vi kan ikke kun lave gulerødder. Hvad den pisk skal være, det er så ikke en betalingsring, men kan det være noget andet?

Andre muligheder
Niels Jensen nævner selv to muligheder for at gribe ind over for bil trafikken.

– Måske kommer der roadpricing registreret med GPS på et tidspunkt Der var jo faktisk en slags enighed om mellem Københavns Kommune og de fleste omegnskommuner om at roadpricing er en god idé. Der er nogle der siger ,at teknikken ikke er klar endnu, men det kunne den vel blive, hvis man satsede på det. Den anden mulighed man har, er at regulere hvor meget parkering, der er inde i byen. Men staten har jo sagt, at Kommunen ikke bare kan gøre, hvad den vil på det område. Det kan man ikke selv bestemme mere, forklarer han.

Læs mere:
Cyklister kan trykke den af i overhalingsbanen
Cykelsuperstierne breder sig
Snart åbner den første cykelsupersti