Langt flere kvinder end mænd føler sig trætte

Kvinder er mere generet af træthed end mænd Foto: Sarah Stendorf Meier
Kvinder er mere generet af træthed end mænd
Foto: Sarah Stendorf Meier

Rander under øjnene, koppen fuld af kaffe, og et gab på størrelse med Lolland-Falster. Det er en del af hverdagen blandt mange af landets kvinder.

Andelen af kvinder, der er generet af træthed, er langt større end hos mænd. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Den er udarbejdet af flere professorer og forskere fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

20 procent af de adspurgte kvinder angiver, at de indenfor de seneste 14 dage har været meget generet af træthed. Et tal, der hos de adspurgte mænd er cirka 11 procent. Tallene fremgår af rapporten ’Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013’, der kortlægger danskernes sundhed.

– Mænd og kvinder lever stadig forskellige liv, og derfor skal man ikke være overrasket over, at kvinders sundhed adskiller sig fra mænds. De fejler nogle forskellige ting og kvinders opfattelse af sundhed er også anderledes end mænds. Og det er begge ting, du har i spil, når du spørger kvinder, hvordan de har det, siger Betina Dybbroe, professor i sundhedsfremme fra Roskilde Universitet.

Læs også: Forskning: God nattesøvn kan holde demensen fra døren

Mænd og kvinders sundhed i tal

  • 10,5 procent af kvinderne vurderer deres eget helbred som fremragende, denne vurdering har 14,5 procent af mændene
  • 77.692 kvinder har et dårligt mentalt helbred. Hos mændene gør det sig gældende for 67.744.
  • 80.408 kvinder har et højt stressniveau, hos mændende er antallet 69.438.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Kvinder har mere dobbeltarbejde
Hun mener, at det både er oplevelsen af at føle sig træt og vilkårene, der er forskellige fra mænd. En af årsagerne til at flere kvinder er generet af træthed, er ifølge Betina Dybbroe, at kvinder generelt har mere husarbejde end mænd. Det samme mener hendes kollega Steen Baagøe Nielsen, Lektor fra Roskilde Universitet, der blandt andet forsker i sundhed og køn.

– Kvinder påtager sig i større udstrækning dobbeltarbejde. De arbejder mere i hjemmet end mænd gør, så deres samlede arbejdstid bliver længere end mænds, siger Steen Baagøe Nielsen.

For nogle grupper vil det være mere legitimt at svare, at man er træt, hvor andre tænker ‘nej det skal jeg klare, jeg er ikke træt’
Steen Baagøe Nielsen, Lektor fra Roskilde Universitet, forsker blandt andet i køn og sundhed

Læs også: Den Nationale Sundhedsprofil 2013

Mænd overvurderer deres eget helbred
Han mener dog ikke, at det er den eneste årsag til, at der er flere kvinder end mænd, der angiver, at de er plaget af træthed. Ifølge Steen Baagøe Nielsen har maskulinitetsforskning peget på, at nogle mænd har det med at overvurdere deres egen helbredstilstand og undvige at tale om deres sygdom og sundhed.

– For nogle grupper vil det være mere legitimt at svare, at man er træt, hvor andre tænker ‘nej det skal jeg klare, jeg er ikke træt’, siger Steen Baagøe Nielsen.

Den Nationale Sundhedsprofil 2013

  • Ca. 160.000 har i løbet af 2013 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel.
  • Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, Danske Re­gioner, KL og og landets fem regioner.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Han mener i ligeså høj grad, at det kan handle om normer for, hvad man kan tillade sig og om dominerende forståelser af maskulinitet.Betina Dybbroe er enig i, at kvinder i højere grad kan tillade at udtrykke sig om problemer som træthed.

– Vi konstruerer vores fortællinger om os selv i forhold til forestillinger om køn, og der altså nogle forestillinger om, at mænd kan klare mere end kvinder.

Betina Dybbroe mener, at manglende søvn blandt kvinder kan være en anden årsag. Hun henviser til, at tidligere forskning viser, at kvinder sover mindre end mænd.

Ifølge rapporten har 13,3 procent af de adspurgte kvinder angivet, at de er meget generede af søvnbesvær, hos mændene gør det sig gældende hos 8,5 procent.