Overdreven brug af antibiotika hos småbørn kan give resistens

Overdreven brug af antibiotika i Region Hovedstaden kan gøre bakterier resistente. Det kan få konsekvenser for behandlingsmulighederne i Danmark.

Når den lille har snue og hoste, skriger det i mors og fars hjerte, som vil bestige bjerge for at få det stoppet.

Derfor tyer forældrene ofte til antibiotika, men det kan vise sig at være en rigtig dårlig ide. Unødig brug af antibiotika kan nemlig gøre bakterierne resistente, så vi står uden behandling overfor bestemte bakterier.

Læs også: Antibiotika-overforbrug: Nu tager FN affære

Fakta om antibiotika:
– Antibiotika er det navn, man bruger om medicin, som kan slå bakterier ihjel eller få dem til at lade være med at vokse.
– Antibiotika har ingen effekt på virus.
– For at hindre at bakterierne bliver modstandsdygtige (resistente), er det vigtigt at holde forbruget af antibiotika i hele samfundet på et minimum.
– Er du begyndt på en antibiotikakur, er det vigtigt at kuren gøres helt færdig.
Kilde: Sundhed.dk

En ny undersøgelse fra Herlev og Gentofte Hospital, som bliver offentliggjort i næste uge, viser, at danske småbørn mellem 0-1 år i Region Hovedstaden får over dobbelt så meget antibiotika som børn i den svenske by Skåne.

Det bekymrer læge- og forskningsleder for Dansk Serum Institut Anders Koch, da den overdrevne brug kan øge risikoen for antibiotikaresistens.

– Hver gang man giver småbørnene antibiotika, vil bakterierne i kroppen prøve at undslippe. Måden de kan gøre det på er f.eks., at nogle af bakterierne kan lave små ændringer i deres arvemasse – dvs., at de laver mutationer, så de har mulighed for at modstå det bestemte antibiotikum, siger han.

Han understreger, at det største problem med det overdrevne forbrug er, at vi risikerer at stå i en situation, hvor vi ikke har gode behandlingsmuligheder overfor bestemte bakterier.

Det betyder i værste tilfælde, at antibiotikaen ikke længere kan gøre dig rask, når du er syg.

Virus kan ikke bekæmpes med antibiotika

Anders Koch vurderer, at stigningen er ærgerlig, da de fleste sygdomme småbørn får som snue, hoste og dårlig mave oftest er virus, som antibiotika alligevel ikke kan slå ned. Det har ifølge ham også konsekvenser for barnets sundhed.

– Man skal ikke give et lægemiddel, hvis man ikke har behov for det. Det kan give bivirkninger, hvor barnet kan få ondt i maven, udslæt eller andre allergiske reaktioner, siger han.

Det kan derfor være farligt at give for meget antibiotika, når børnene er helt små, da deres immunforsvar ikke er helt udviklet.

Læs også: Overlæge: Forældrepres til brug af antibiotika kan give alvorlige sygdomme hos børn

Praktiserende læge Morten Jakobsen er enig i at unødig brug af antibiotika er problematisk.

– Der er en problemstilling med, at jo mere antibiotika du bruger i befolkningen, jo større problemer risikerer du at få med bakterier, der pludselig ikke kan behandles med den antibiotika, der er tilgængelig, siger han.

Han mener, at læger skal være bedre til at være opmærksomme på resistensproblemer, og holde igen med at udskrive recepter på antibiotika, når det ikke er nødvendigt.

– Vi ved jo i dag, at der er rigtig meget sygdom, som nok skal gå over af sig selv hos børn, som i øvrigt er sunde og raske, som f.eks. mellemørebetændelse eller lette luftvejsinfektioner, siger Morten Jakobsen.

Overforbrug kan skyldes forældrepres

Morten Jakobsen mener, at den danske kultur gør, at danske forældre nogen gange vælger at presse på for at få udleveret antibiotika.

– Jeg tror at grunden til, at der er et stigende antal af behandlinger med antibiotika af børn i Danmark handler om, at der er et stort forældreønske om raske børn og noget kulturelt bundet i, at vi har svært ved, at se når vores børn har det skidt. Det kan skabe et pres i venteværelset. Her skal nogle læger måske være bedre til at holde lidt igen med at give antibiotika og følge de retningslinjer, der ligger på området, siger han.

Anders Koch vurderer, at det dog samtidig kan være svært at skelne mellem om barnets sygdom skyldes en virus eller bakterie, og at der derfor oftest tyes til antibiotika, selvom tilstanden formegentlig kunne gå over af sig selv.

 

 

 

Gem