30 sundhedsstuderende skal genskabe tillid til sundhedsvæsenet

– En psykisk syg er ikke sin sygdom, men et menneske og person, der lider af en psykisk sygdom, fortæller Joan, der er faglig konsulent ved Borgercenter Hjemmepleje, de nye brobyggere.

Social Sundhed:

Social Sundhed – Brobyggere i Sundhedsvæsenet er en frivillig organisation, der tog form til Danmarks største case competition for social innovation på Aarhus Universitet, FOSIA 2013, hvor Kristina Louise Bliksted fremlagde ideen til organisationen, og vandt.

I København vil Social Sundhed samarbejde med:

  • Social sygeplejersker
  • Borgercenter Hjemmepleje Amager
  • Hus Forbi
  • Projekt Udenfor
  • Mændenes hjem

Men borgere kan også selv kontakte Social Sundhed.

Social Sundhed – Brobyggere i Sundhedsvæsenet har fungeret i Aarhus siden 2013, hvor de har hjulpet udsatte borgere med alt fra at huske lægeaftaler, støtte i kommunikationen ved lægen, til hjælp med opstart af et behandlingsforløb.

Den mulighed får udsatte borgere nu også i København. 30 sundhedsstuderende kunne nemlig mandag aften den 20. marts kalde sig selv for færdiguddannede ‘brobyggere’.

Læs også: Frivillig: Får løn udbetalt i kompetencer 

Formanden for afdelingen af Social Sundhed – Brobyggere i Sundhedsvæsenet i København forklarer, at de kalder deres frivillige for ’brobyggere’, fordi de netop skal bygge broer mellem de udsatte og sundhedssystemet.

– Vi kalder vores frivillige for ’brobyggere’, fordi det er selve essensen af deres funktion. De skal ud og bygge broer mellem borgere, der af forskellige årsager har svært ved at profitere af det offentlige sundhedssystem, og systemet selv, fortæller Elisabeth Graae, der er Formand for Social Sundhed – Brobyggere i Sundhedsvæsenet i København.

Broer kan måske genskabe tillid
Mistillid og hårde sociale kår er generelle forhindringer, når socialt udsatte borgere skal i kontakt med sundhedsvæsenet. Men at møde borgerne som en frivillig kan måske være vejen til et nyt fundament af tillid mellem udsatte borgere og sundhedsvæsenet, mener Elisabeth Graae.

– Socialt udsatte borgere kan have svært ved at benytte sig af de offentlige sundhedstilbud af forskellige årsager. Det kan bunde i en generel mistillid til sundhedssystemet, fordi de føler sig stigmatiseret og overhørt, forklarer Elisabeth Graae og fortsætter:

-Som frivillige kan vi møde de udsatte borgere på en helt anden måde, fordi vi endnu ikke har en sundhedsfaglig hat på. Vi kan tage rollen som den pårørende, de eksempelvis kan have brug for, for at komme af sted til lægen. På den måde kan der lettere opbygges tillid, og vi kan bidrage til at skabe en bedre forståelse mellem begge parter, forklarer Elisabeth Graae.

Den frivillige funktion er også en fordel i mødet med socialt udsatte borgere, mener Katrine Jensen, brobygger og studerende på Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet:

– Jeg synes, at det er virkelig vigtigt at bygge broer mellem de socialt udsatte og sundhedsvæsenet, fordi det er noget som sundhedsvæsenet ikke evner i dag. Men det tror jeg, vi som frivillige kan afhjælpe.

Klik nedenfor og læs mere om hvad brobyggerne selv mener: