Ældre frygter for ny affaldssortering

Det er sådanne tre affaldsbeholdere, som alle beboere i Ballerup Kommune skal have stående ved deres ejendom fra den 1. april. 
Foto: Ballerup.dk

Den nye affaldsordning som indføres i Ballerup Kommune fra den 1. april 2017, skal styrke genanvendelsen af skrald og er forbeholdt alle i kommunen. Men ordningen kan blive til gene for mange ældre beboere, vurderer Ældre Sagen i Ballerup.

– Vi har allerede fået henvendelser fra ældre, som er utilfredse. Så det er et gennemgående problem for flere, siger Henning Broman, som er formand for Ældre Sagen i Ballerup.

Han mener, at det bliver svært for de fysisk svækkede ældre at håndtere de tre store beholdere, som det med kommunens nye affaldsordning fremover bliver et krav, at alle kommunens borgere bruger. Ejendommens indretning kan også være problematisk. Hos Ældre Sagen er de også bekymrede for at trapper og hældninger kan være til belastning for de fysisk svage, når de skal gå frem og tilbage med det sorterede skrald, og at det kan medføre, at de ældre falder og kommer til skade.

– Jeg synes ikke, at kommunen tager højde for os ældre, som ikke har mulighed for at opfylde de sorteringskrav, som den nye affaldsordning stiller
Edel Berg, 89-årig pensionst fra Ballerup Kommune

Kommunen tager ikke hensyn til de ældre
89-årige Edel Berg er pensionist og bor i Måløv. Hun er en af de ældre i Ballerup Kommune, som er utilfreds med den nye ordning. Til daglig går hun med rollator. Hun får derfor problemer med at komme ud med det sorterede affald og er bange for at falde.

– Jeg synes ikke, at kommunen tager højde for os ældre, som ikke har mulighed for at opfylde de sorteringskrav, som den nye affaldsordning stiller, siger Edel Berg.

Læs også: Affald ender ofte i de forkerte skraldespande

Fakta om den nye ordning om affaldssortering

  • Alle husstande i Ballerup Kommune skal have beholdere til dagsrenovation og papir stående – også selvom huset ikke er beboet.
  • Skraldet skal sorteres i seks kategorier, som er fordelt på tre affaldsbeholdere:
  • 1. Restaffald og madaffald – tømmes hver uge
  • 2. Plast og papir – tømmes hver fjerde uge
  • 3. Metal og glas – tømmes hver ottende uge
  • Ballerup Kommune har et mål om, at genanvendelsesprocenten skal ligge på minimun 50% i 2022

Kilde: Ballerup.dk

Edel Berg har ikke plads til de tre store beholdere ude ved vejen. Hvis hun placerer dem ved huset, skal hun selv transportere dem op til vejen ved afhentning, fordi skraldemændene ikke må afhente dem, da der er tale om en hældning på ti procent.

Dispensation stadig under behandling
Edel Berg har anmodet om at blive frameldt ordningen. Men uden held. Hun har været i kontakt med kommunen i over en måned i håb om en løsning. Hun har derfor søgt om dispensation, men afventer stadig en afgørelse fra kommunen.

Hun har ringet til Ballerup Kommune tre gange for at rykke på dem. Senest var for to uger siden, hvor beskeden var, at hun snart ville få svar. Edel Berg har netop fået besked om, at hun først kan få en afgørelse efter den 1. april, hvor ordningen allerede er trådt i kraft. Hun er bekymret for, hvad der skal ske, hvis hun ikke som minimum får godkendelse til dispensation.

Læs også: Affald ender ofte i de forkerte skraldespande

– Det er et krav, at alle skal være med. Det er en politisk beslutning som vi skal følge
Mette Kjær-Andersen, kommunikationsansvarlig for teknik og miljø i Ballerup Kommune

Dispensationsordning er ikke tilfredsstillende
Dispensationsordning var ikke en mulighed for de ældre til at starte med. Ældre Sagen i Ballerup rasede over den manglende mulighed. Det medførte at Ballerup Kommune åbnede op for en dispensationsordning. Ældre Sagen er ikke helt tilfredse med den dispensation, som Kommunen tilbyder. De overvejer derfor at gå ind i sagen igen.

Et eksempel på en mulig dispensation kan være at have to beholdere i stedet for de tre affaldsbeholdere, som der ellers kræves. Det er dog ens eget ansvar, at skille sig af med det affald, som man får dispensation fra at sortere, fastslår Mette Kjær Andersen, som er kommunikationsansvarlig for teknik og miljø med fokus på affald i Ballerup Kommune..

Læs også: Ældresagen efterlyser oplysning om fritagelse fra digital post

Den mulige dispensation vil ikke løse Edel Bergs samt andre ældres problemer, da det stadig forventes, at de ældre bringer affaldet ud til beholderne selv, mener Henning Broman fra Ældre Sagen i Ballerup.

– Jeg synes ikke helt, at dispensationsordningen er tilfredsstillende. Det kan ikke være rigtigt, at man, fordi man af fysiske årsager ikke kan komme ud med sit affald, så selv skal skille sig af med sit affald. Men det er dét, vi er ved at prøve, at finde en løsning på, siger Henning Broman.

Manglende hensyn til gangbesværede ældre
Mette Kjær-Andersen er på den ene side forstående overfor, at det kan være besværligt for nogle ældre. Men hun påpeger, at Kommunen har godkendt, at beholderne kan stilles nede ved ejendommen, hvis det er inden for 20meter fra vejen og såfremt, det er plant. Det vil forbedre mange ældres vilkår, da de kun skal gå uden for døren med affaldet, forsikrer hun.

Men det hjælper ikke Edel Berg, da hældningen ved hendes bolig betyder, at hun selv skal fragte beholderne op til vejen til afhentning. Det bliver også et problem når ordningen implementeres i lejligheder og etageboliger, hvor nogle ældre tvinges til at skulle op og ned ad trapper. Der skal derfor findes en løsning til disse situationer, fastslår Ældre Sagen i Ballerup.

Alle skal sortere deres affald
Mette Kjær-Andersen forklarer at alle skal være med. Det er en politisk beslutning, og man kan derfor ikke undtages sorteringsordningen. Men Ældre Sagen vil kæmpe for, at de ældre får bedre vilkår, end dem Kommunen har sat til rådighed på nuværende tidspunkt.

Læs også: Ældresagen efterlyser oplysning om fritagelse fra digital post

Den nye ordning om affaldssortering gælder foreløbig kun kommunens villaer. Ordningen er først tiltænkt at træde i kraft i lejligheder og etageboliger i løbet af 2018 og 2019.