Ambitiøse iværksættere har svært ved at skaffe kapital

What have I done!?

40 procent af de vækstambitiøse iværksættere finder det vanskeligt at fremskaffe kapital. Det viser en ny rapport, som Vækstfabrikkerne, Væksthus Sjælland og Center for Vækstanalyse står bag.

– Det er bekymrende, at en forbløffende stor andel af iværksættere oplever problemer med at skaffe kapital til udvikling af deres virksomheder. Det mener Mads Váczy Kragh, direktør i Væksthus Sjælland og Vækstfabrikkerne.

Mads Váczy Kragh forklarer, at væksten i de små virksomheder er med til at skabe vækst i de større.

– Når en virksomhed begynder at vokse og vil øge produktionen og omsætningen, så stiger behovet for kapital og finansiering. Problematikken er primær og størst hos de vækstambitiøse iværksættere, hvilket gør problemet langt mere alvorligt for væksten i Danmark som helhed. Vi får ikke skabt den dynamik, som udfordrer, udvikler og beriger de ”gamle” virksomheder, siger han.

I følge rapporten hænger kapitaludfordringen sammen med, at bankerne for sjældent er villige til, at give lån til nye investeringer til de især unge virksomheders vækstplaner.

– At mange oplever eller forventer udfordringer med kapitalfremskaffelse hænger sammen med, at vi stadig er på bagkanten af en finanskrise. Bankerne har sværere ved at udlåne penge til nye virksomheder, grundet strammere regler, forklarer Mads Váczy Kragh.

Læs også: Ekspert: Sikkerhedsnet får nye iværksættere til at tøve

Mads Váczy Kragh mener, at løsningerne til kapitalanskaffelse og finansiering skal findes uden om bankerne.

– Vi ser en situation, hvor flere kapitalforøgelser og finansieringer skal komme andre steder fra. Bankerne skal stadig være den førende indbetalingskilde, men den store kapitalefterspørgsel kan også dækkes andre steder fra. Eksempelvis crowdfunding, hvor man gennem sit netværk rejser penge til sine projekter, bliver mere og mere udbredt.

Mads Váczy Kragh mener også, at man bør kigge på de institutionelle rammer og overveje alternativer.

– Rundt omkring i Europa er der indført nogle institutionelle initiativer, der har haft succes, som man bør kigge på i Danmark. Eksempelvis i England har man blandt andet givet fradrag på indkomstskat, hvis man investerer i en start-up virksomhed.

Det er ingen garanti for, at fordi iværksættere har vækstambitioner, at investorerne opfatter deres forretning som en god investering

Kim Klyver, professor og ekspert i iværksætteri ved Syddansk Universitet

Kim Klyver, der er professor og ekspert i iværksætteri ved Syddansk Universitet, mener det er sundt, at der er lidt konkurrence omkring finansiering af nye projekter.

– På den måde sorteres de virkelig ambitiøse fra de mindre ambitiøse. Når det er sagt, er det selvfølgelig bekymrende, hvis iværksættere med reelle vækstpotentialer hindres i deres vækst, fordi de mangler finansiering.

Kim Klyver tilføjer, at det er vigtigt at have for øje, at rapporten kun viser, hvad iværksætterne selv oplever.

– Det er ingen garanti for, at fordi iværksættere har vækstambitioner, at investorerne opfatter deres forretning som en god investering. Iværksætterne kan have et lidt forvrænget billede og opfattelse af egen ide og virksomhed.

Selvom der er stor vækst i antallet af iværksættere i Danmark, er der i løbet af de sidste 30 år kun ”produceret” fe, nye virksomheder til listen over landets hundrede største virksomheder, målt på omsætning. Udover kapitalanskaffelse og finansiering, oplever mange iværksættere, at rammevilkårene for beskatning af indkomst og overskud er for dårlige.

 

Rapporten bygger på besvarelser fra 2.327 iværksættere. På spørgsmål om oplevede og forventede udfordringer er der 7 værdikategorier, hvor 1 er specificeret som ”i meget lav grad” og 7 er ”i meget høj grad”. I grafikken nedenfor kan du se, hvad iværksætterne svarede på spørgsmålet om finansiering.

Kilde: Iværksætterbarometeret 2016