Dårlig æbleøkonomi giver færre danske frugter

I dag er kun 20% af æblerne i butikkerne danske, i fremtiden vil tallet blive endnu lavere. Det er dårlig økonomi, der er grunden til, at danske æbler formentlig ikke vil være lettilgængelige for forbrugeren i fremtiden. De nye tal offentliggjort fra Danmarks Statistik i dag, viser, at der de seneste fem år, har været langt færre nyplantninger af æble- og pæretræer. Fra 2007 til 2012 er arealet med æbletræer desuden faldet med 138 hektar. Jan Jager, som er æbleavler og formand for Æble- og Pæreklubben i Danmark, siger i sagen:

”Den mængde af nyplantning, der er set, er ikke stor nok i forhold til arealet. Så der plantes for lidt nye træer, og det er simpelthen på grund af den økonomiske situation, vi er i.”

Dyrt at producere dansk
Omkostningerne overstiger æbleavlernes indtægter. Derfor holder æbleavlerne igen med at plante nye æbletræer. De danske æbleproducenter kan ikke klare sig med de omkostninger, de har i forhold til producenterne i udlandet, fordi lønniveauet i Danmark er langt højere herhjemme for det håndarbejde, der ligger i at producere æbler. Desuden er de danske æbleavlere underlagt en kemikalieafgift på pesticider, som de ikke kan undvære i deres produktion. Denne afgift har producenterne i udlandet ikke, forklarer Jan Jager.

Læs også: Hvad skal der blive af det danske æble?