Efter terrorangreb: Politielever frygter for deres sikkerhed

Det er ikke svært for fremmede at komme ind til de mange hundrede elever på Politiskolen. Det bekymrer flere af eleverne.
Foto: Jacob Mark

Den 14. februar blev Danmark udsat for en af de værste terrorhandlinger i nyere tid, da Omar el-Hussein skød og dræbte to civile personer og sårede fire betjente. Angrebet har medført øget sikkerhed på en række steder i hovedstaden.

Rundt i København patruljerer betjente med maskinpistoler, og ved jødiske institutioner og i Københavns Lufthavn er der indsat ekstra mandskab.

Men på Politiskolen i Brøndby har angrebet ikke betydet øget sikkerhed, og det vækker bekymring blandt eleverne.

– Det fylder stadig noget i folks bevidst herude efter angrebet i København. Især lige efter angrebet fyldte det meget. Det blev jo skrevet i flere aviser,  at vi er oplagte terrormål, og så bliver man jo bekymret, siger en af eleverne, som ønsker at være anonym.

Eleven fortæller, at sikkerheden er noget, der bliver talt meget om rundt omkring i de enkelte klasser på skolen. NetAvisen kender elevens fulde identitet.

Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 viste, at der er personer, som har både intention om og kapacitet til at begå terror i Danmark, motiveret af militant islamisme.
Jens Madsen, chef for PET

Det er let at komme ind på skolen

Politiskolen er Danmarks eneste af slagsen. Den rummer til dagligt over 700 af landets kommende betjente. Flere af de studerende har allerede været i tjeneste mange gange, når de har været i praktik. Det er en del af uddannelsen.

Men når de er tilbage på skolen, er de elever igen, og så må de ikke bære våben. Derfor mener flere af eleverne, at muligheden for at forsvare sig selv er ringe, mener eleven, som NetAvisen har talt med.

– Vi undrer os lidt over, at vi ikke rigtig har nogen mulighed at forsvare os selv, hvis der skulle ske noget herude. Vi har uniform på i skolen, men vi bærer jo ikke våben, fortæller den unge – kommende – politibetjent.

NetAvisen testede skolens sikkerhed torsdag 19. marts om formiddagen ved at se, om en reporter – uden at blive stoppet –  kunne få adgang til skolen. Det kunne reporteren uden problemer.

Skolen, der ligger i Brøndby, består af flere store bygninger.

“Ingen adgang for uvedkommende,” står der på et stort skilt udenfor hovedindgangen til skolen.

Men alligevel kunne reporteren torsdag bevæge sig ubesværet igennem indgangen og ned til de mange politielever, der sad og spiste frokost.

Der var ingen metaldetektorer på vej ind, der var ingen vagter og omkring den store skolebygning gik der mennesker rundt og luftede deres hunde. Enhver kunne umiddelbart marchere lige ind til de mange hundrede politielever.

PET: Der er en konkret terrortrussel mod sikkerhedsmyndigheder

Selvom flere af ofrene for terrorhandlingerne i både København og Paris har været betjente, så ønsker PET af sikkerhedsmæssige hensyn ikke at svare på, om konkrete institutioner som Politiskolen er under en øget sikkerhedstrussel.

Men tidligere i denne uge udsendte Center for Terroranalyse under PET en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark.

Chef for PET, Jens Madsen, udtaler i den forbindelse i en pressemeddelelse, at truslen mod Danmark fortsat er alvorlig.

– Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 viste, at der er personer, som har både intention om og kapacitet til at begå terror i Danmark, motiveret af militant islamisme, siger han i pressemeddelelsen.

I trusselsvurderingen skriver PET, at “sikkerhedsmyndigheder” er et mål:

– Den aktuelle militant islamistiske propaganda kan påvirke personer til at gennemføre angreb mod symbolmål såsom personer, institutioner og begivenheder, der opfattes som krænkende for islam, jødiske mål, samt forsvars- og sikkerhedsmyndigheder.

Sikkerheden på politiets bygninger vurderes løbende

På trods af de stigende sikkerhedstrusler og de manglende sikkerhedsforanstaltninger ønsker Politiskolen ikke at udtale sig om sikkerheden på skolen.

Heller ikke Rigspolitiet ønsker at kommentere specifikt på sikkerheden, men oplyser, at der løbende foretages sikkerhedsvurderinger af politiets bygninger.

I en mail fra kommunikationsrådgiver Lars Andersen i Rigspolitiet har man følgende kommentar på vegne af Rigspolitiet:

– Af sikkerhedsmæssige årsager kommenterer politiet ikke specifikt på sikkerheden vedrørende politiets bygninger og personale. Vi kan dog generelt oplyse, at dansk politi efter episoderne i Paris foretog en række foranstaltninger, herunder en vurdering i forhold til politiets bygninger med henblik på at tilpasse sikkerheden til situationen. Dette tilpasses løbende.

Politiforbundet, der repræsenterer politiskolens elever, har ikke ønsket at kommentere på Politiskolens sikkerhed. De henviste i stedet til Politiskolens ledelse for yderligere kommentarer.