Egedal Kommune skal have fjernvarme, men Ledøje kan ikke være med

I fremtiden skal den varme, der strømmer ud i hjemmene i Egedal være fjernvarme.
(Foto: Ida Marie Østrup).

Klimakrise og afhængighed af Rusland er to udfordringer, der er forbundet med gas som energikilde.

I 2035 skal Danmark have udfaset naturgas til opvarmning, og gasforbruget skal omlægges til 100 procent biogas allerede fra 2030. Kommunerne spiller en stor rolle i omlægningen fra naturgas.

Egedal Kommune arbejder også på at omlægge deres forbrug, men Ledøje vil ikke være med i omlægningen i første omgang.

Læs også: Fjernvarmeudbyder om regeringens grønne udspil: »Vi må se, om det praktisk kan lade sig gøre«

Egedal Kommune vælger fjernvarme til

Byrådet i Egedal Kommune har godkendt en ‘strategisk varmeplan’ som administrationen har udarbejdet, der går ud på, at Egedal Kommune skal omlægge fra naturgas til fjernvarme. Varmeplanen viser, hvor kommunen står i processen nu, og hvordan der skal arbejdes videre. Alle i byrådet har stemt for ‘den strategiske varmeplan’.

– Vi håber, at varmeplanen vil være med til at bringe klarhed for borgerne, og at vi sammen får udfaset gassen så hurtigt som muligt. Både for klimaets skyld og for uafhængigheden af Rusland, sagde Bo Brøndum på et byrådsmøde d. 25. oktober.

Fakta om fjernvarme

1.843.774 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme

Det svarer til 66 procent af alle husstande (ca. 3,7 millioner personer)

Fjernvarmen er et transmissionssystem, der kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion

76 procent af fjernvarmen er produceret på vedvarende energi (sol, vind, biomasse, biogas og geotermi)

Fjernvarmeselskaberne omsatte i 2018 for 24 milliarder krone

Ledøje fjernes på grund af økonomiske udfordringer

Omlægningen til fjernvarme i Ledøje vil medføre negative samfundsøkonomiske konsekvenser, det viser en samfundsøkonomisk analyse som Rambøll har lavet for Egedal Kommune. Derfor er Ledøje ikke længere registreret som et potentielt fjernvarmeområde i varmeplanen.

Birgitte Nergaard-Kofod (K) fortæller, hvorfor det ikke er økonomisk forsvarligt for kommunen.

– Priserne på de rør, der skal bruges til fjernvarme er blevet så dyre, at det ikke hænger sammen økonomisk i forhold til det antal borgere, der bor i Ledøje. Vi håber på, at priserne vil blive normaliseret, så Ledøje kan komme med i omlægningen til fjernvarme. Derudover kræver det også, at fjernvarmeselskaberne kan se en idé i at komme til Ledøje, siger Birgitte Nergaard-Kofod (K).

Ledøje Varmegruppe udforsker alternative energiformer

Birgitte Nergaard-Kofod (K) synes, at det er ærgerligt at Ledøje ikke er med i varmeplanen.

– Jeg håber, at vi finder en måde at få udfaset naturgas i Ledøje inden 2030, siger hun.

Ledøje Varmegruppe, der består af medlemmer fra bylauget, undersøger hvilke alternative energiformer man kan implementere, nu hvor fjernvarme ikke længere bliver muligt i Ledøje. Bjørn Weitemeyer, der er oldermand for Ledøje Bylaug og medlem af varmegruppen, synes, at det er ærgerligt, at Ledøje ikke er med i varmeplanen, men er i fuld gang med at arbejde videre med varmegruppen.

– Vi undersøger om man kan lave et fællesindkøb af varmepumper til Ledøje som alternativ til fjernvarme. Det vil både gøre indkøbene billigere, og så vil det hjælpe dem, der er i tvivl om, hvad de bør gøre, at vi er nogle, der sætter os ind i det og undersøger eventuelle leverandører, siger Bjørn Weitemeyer.

Ledøje Varmegruppe vil også undersøge muligheden for at få energi fra for eksempel solceller og en lokal batteripark, fortæller Bjørn Weitemeyer.

Læs også: Energikrisen skubber til den teknologiske udvikling: »At få fjernvarme ud til danskerne svarer lidt til månelandingen«

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt historien på Egedal Kommunes Kommune-TV, hvor hun så mødet fra d. 25. oktober. Interviews med Birgitte Nergaard-Kofod (K) og Bjørn Weitemeyer er foretaget telefonisk.