Fjernvarmeudbyder om regeringens grønne udspil: »Vi må se, om det praktisk kan lade sig gøre«

Danmark skal være helt fri for russisk naturgas. Sådan lyder det fra regeringen i et udspil. Ifølge udspillet skal fjernvarme være udrullet senest i 2028.
Foto: Ida Marie Østrup

– Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig. Vores tryghed og sikkerhed er under pres fra Rusland.

Sådan skriver regeringen blandt andet i det politiske udspil Danmark kan mere II, som tirsdag blev præsenteret på et pressemøde. Udspillet fokuserer blandt andet på, at Danmark skal have mere grøn strøm, mere grøn gas og mere grøn varme. Derfor skal Danmarks kommuner være færdige med at udrulle fjernvarme senest i 2028. Ifølge udspillet er der i dag 400.000 danske hjem, som bruger naturgas til opvarmning.

I Gladsaxe kommune er man allerede godt i gang med udrulningen af fjernvarmen. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme forventer at være færdige i den sydlige del af Gladsaxe i 2027, mens fjernvarmeudbyderen Vestforbrændings plan for det nordlige Gladsaxe lige nu stiler efter 2030. Dog oplever selskaberne allerede nu udfordringer ved udrulningen.

Det er faktisk et stort problem. Der er meget stor efterspørgsel på entreprenørarbejde i hele hovedstadsområdet.
Trine Henriksen, næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune

Mangel på materialer og arbejdskraft

Direktøren for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, Frank G. Bennetsen, fortæller, at de i deres dagligdag blandt andet støder på mangel på arbejdskraft.

– Vi kan godt mærke allerede nu, at der er udfordringer. Dels er udfordringerne at få entreprenører til at byde på opgaver, men også begyndende materialemangel, siger han.

Blandt andet er der mangel på gravemaskiner, fortæller pressechefen i Vestforbrænding, Per Henrik Goosmann.

Ifølge Trine Henriksen (Enhl.), som er næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, kan regeringens udspil forstærke problemet.

– Det er faktisk et stort problem. Der er meget stor efterspørgsel på entreprenørarbejde i hele hovedstadsområdet. Så hvis man nu skal til at presse fjernvarme igennem i rigtig mange kommuner, så er det jo nok den samme arbejdskraft man konkurrerer om, siger hun.

Regeringens udspil “Danmark kan mere II”

Mere grøn varme – naturgas skal udfases
– Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og gasfyr
– Turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være afsluttet i 2028
– Bedre rådgivning og hurtigt svar på ansøgning om tilskud
– Investeringsvindue for grønne varmekilder
– Fordobling af støtten til grøn varme til husholdninger med de laveste indkomster
– 100 pct. grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030Mere grøn gas – mere gas til Europa
– Fremrykke og øge produktion af grøn gas
– Midlertidig øget gasproduktion i Nordsøen

Mere grøn strøm
– Høste det fulde havvindspotentiale i Danmark
– 1-4 GW ekstra havvind inden udgangen af 2030
– Igangsætte forberedelse af nye energiøer i Nordsøen
– Regionalt og europæisk samarbejde om markant udbygning af havvind i Nordsøen og Østersøen
– Firedobling af samlet produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030
– Hurtigere sagsbehandling og bedre balance i miljøreguleringen

Grøn skattereform ­- omstilling af industrien
– Høj og mere ensartet beskatning af CO2
– Grøn støtte til virksomheder

Grønne danske løsninger skal omstille Europa
– Højere klimamål i EU
– Eksportfremme af grønne løsninger

Kilde: Statsministeriet

Per Henrik Goosmann, pressechef i Vestforbrænding, er også usikker på, om udbuddet af arbejdskraft og materialer kan følge med den efterspørgsel, der vil komme.

– Om vi kan være sikre på at have de fornødne kapaciteter til at udbygge fjernvarmen i Gladsaxe – hvis man udruller fjernvarme alle de steder i Danmark, hvor det kan lade sig gøre – har vi ikke overblik over på nuværende tidspunkt. Det kan vi jo håbe på, at regeringen vil kigge på, siger han.

Hvordan regeringen vil sørge for, at der er nok arbejdskraft og materialer til at blive færdige senest i 2028, præsenterer de ikke i udspillet. Men hos både Vestforbrænding og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er man klar til at forsøge at overholde udspillets tidsfrist.

– 2028 lyder kækt. Vi vil gøre alt, der er muligt, for at efterleve det ønske. Men om det praktisk kan lade sig gøre, det må vi se, siger Per Henrik Goosmann.

Læs også: Lov bremser for kommunal omstilling til grøn energi

Stigende interesse lagde telefonsystem ned

I Gladsaxe Kommune har man oplevet en stor stigning i interessen for fjernvarme. Trine Henriksen, næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Gladsaxe, fortæller, at især de stigende gaspriser har medvirket til interessen.

Hos Vestforbrænding oplever de også, at bekymrede borgere ringer ind og spørger efter en løsning. Det fortæller Per Henrik Goosmann.

Direktør i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, Frank G. Bennetsen, fortæller, at krigen i Ukraine har haft stor betydning for borgere i Gladsaxes interesse i fjernvarme.

– Det fik jo tingene til at gå fuldstændigt amok. Det lagde faktisk vores telefonsystem ned i et par uger, hvor vi ikke kunne følge med den interesse, der blev vist fra borgernes side.

Regeringen har ikke meldt ud, hvad borgere med naturgas skal gøre, hvis deres gasfyr går i stykker, inden udrulningen af fjernvarmen er færdiggjort, og derfor kontakter mange bekymrede ejere af gasfyr også fjernvarmeværkerne. Det oplever de blandt andet hos Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

– Det er en af de udfordringer, som vi arbejder på lige nu. Vi afventer også, at regeringen kommer med noget mere konkret om, hvad man kan gøre, siger Frank G. Bennetsen.

Sådan gjorde vi: Ideen opstod på baggrund af regeringens udspil, som blev præsenteret d. 19/4-2022. Alle interviews er foregået via telefon.