Flere varer forsvinder fra butikker

Flere of flere varer forsvinder fra danske detailbutikker. Ny rapport fra Centre for Retail Research viser, at svindet i den danske detailhandel i 2011 vil stige med 10 procent i forhold til sidste år. Udviklingen er eksponentielt stigende i forhold til de seneste år, og ifølge procesdirektør for Dansk Erhverv, Lars Alexander Borke, er udviklingen blandt andet et resultat af et ændret syn på butikstyveri.

I dag foregår anmeldelser af butikstyve over internettet, via en tilståelsesblanket, som tyven skal underskrive, hvorefter denne efter noget tid vil modtage en bøde for sin forbrydelse. Lars Borke mener, at denne procedure er med til at sende et signal til tyvene om, at det ikke er meget værre at stjæle i butikkerne end at parkere ulovligt.

Landechef for Checkpoint Systems, Allan Mortensen, mener, at stigningen i tyverier skyldes at folk har færre penge og påpeger desuden, at der, på trods af stigningen i tyverier på ti procent, kun er anvendt 2,5 procent ekstra på bekæmpelse af tyverier. Checkpoint Systems er en global virksomhed, der beskæftiger sig med tyverisikring til butikker, og er samtidig dem, der har bestilt rapporten.

I 2011 tegner tallene til at vise, der alene i Danmark ved årets afslutning vil være blevet stjålet for knap 2,5 mia. kr. Samtidig bruges der på landsplan over 600.000 kr. på svindbekæmpelse, og omkostningerne beløber sig altså i alt til 3,1 mia. kr.

Stigningen i butikkernes svind har ligget på stort set samme niveau de seneste ti år, og i sidste ende kan konsekvenserne af svindet være, at små butikker må lukke og medarbejdere afskediges.