Golfklub gentager succes: Der skal flere kvinder i klubben

Dameklubben “Svanerne” i Værebro Golfklub. Foto: Lotte Midtgaard.

Lærken flyver på himlen, og naturen springer ud. Foråret er kommet. Folk griber fat i golfkøllerne og bevæger sig ud på de store græsarealer. Golfsæsonen er startet.

I år er der hele 65 golfklubber, der kan tilbyde kvinder forløbet “Kvinder og golf” på de grønne plæner. Værebro Golfklub er én af dem. Et forløb som golfklubben for første gang udbød i 2022.

Konceptet bag forløbet er udarbejdet af Dansk Golf Union.

Ifølge Dansk Golf Union er ét af målene bag konceptet blandt andet at få flere kvindelige medlemmer til landets golfklubber. “Kvinder og Golf” henvender sig til kvinder over 18 år, som gerne vil lære at spille golf. I løbet af det otte uger lange forløb kan holdets ca. 20 deltagere se frem til sammen at blive indført i golfens verden.

Tid til vinsmagning og yoga

Lotte Midtgaard er formand for dameklubben “Svanerne” i Værebro Golfklub og er samtidig tovholder på “Kvinder og Golf” i klubben. Hun har været en del af klubben siden 2016 og er en af de mange frivillige, der er med til at facilitere forløbet.

– Hvis du kommer som helt ny i en golfklub, ikke kender nogen, men gerne vil lære at spille golf, så kan det for nogle godt være lidt svært at komme ind og starte på noget nyt, selvom vi har et rigtig godt forløb for nybegyndere. Når de kommer ind sammen med andre kvinder, har de det her forløb sammen i otte uger, hvor man stille og roligt lærer at spille golf sammen. Man er nogenlunde lige alle sammen, forklarer hun.

Deltagerne kan dog se frem til mere end blot golfundervisning.

– Vi har nogle forskellige, sociale aktiviteter én aften om ugen, efter de har trænet. Det har blandt andet været vinsmagning, golf-fitness og yoga. I år skal vi også have noget fod-spa. Vi laver alt muligt sjovt og hyggeligt. Meget af det har overhovedet ikke noget med golf at gøre, forklarer Lotte Midtgaard.

Stigning i antal medlemmer

Meget tyder på at konceptet, hvor man blander golfen med andre aktiviteter, er populært.

Værebro Golfklub ser nemlig en stigning i antallet af kvindelige medlemmer. Det kan Svanerne-formand Lotte Midtgaard også genkende, når hun ser på holdene.

– Mange af dem er blevet i klubben. Sidste år for eksempel havde vi 18, der gennemførte, og alle meldte sig efterfølgende ind. Det er virkelig godt, at så mange melder sig ind i klubben, hvilket er målet med forløbet. De har skabt et netværk og kan spille sammen bagefter, siger hun.

Deltagernes alder på “Kvinder og Golf” i Værebro Golfklub spænder fra 30 år til over 70 år.

Læs også: Trods faldende medlemstal i andre sportsgrene: Golf og badminton hitter i Hillerød. 

En ulige kønsfordeling

Kigger man på fordelingen af de aktive medlemmer i de danske golfklubber, finder man måske grunden til, at der er brug for en særlig indsats for at få flere kvinder til klubberne.

Ifølge Dansk Golf Unions hjemmeside har de 163.024 aktive medlemmer. Heraf er 109.569 mænd og 43.167 kvinder.

Tallene for mænd og kvinder gælder medlemmer over 18 år i de golfklubber, der er en del af Dansk Golf Union. Tallene inkluderer derudover ikke de medlemmer, der er i kategorien “langdistance”.

Overvægten af mænd er også noget, man kan se i Værebro Golfklub. Ud af klubbens ca. 1.260 medlemmer udgør 900 af dem mænd og 359 af dem kvinder. I klubben kan medlemmerne melde sig ind i forskellige klubber.

Her kan nævnes herreklubben “Ørnene” og dameklubben “Svanerne”.

– Hvis vi ser på antal medlemmer i henholdsvis herre- og dameklubben, er der 136 medlemmer i herreklubben og 124 medlemmer i dameklubben. Det er næsten lige mange medlemmer, og det er på trods af, at der i klubben samlet set er 2,5 gange så mange mænd som kvinder i klubben. Det siger måske også noget om kvinders lyst til det sociale i en ellers individuel sport, siger Lotte Midtgaard.

I Værebro Golfklub finder man også andre klubber, for eksempel klubben “Albatrosserne” der består af blandede køn.

De danske 185 klubbers geografiske fordeling: 

  • 104 klubber i Jylland
  • 60 klubber på Sjælland
  • 17 klubber på Fyn
  • 4 klubber på Bornholm

Klubberne har i alt 163.024 aktive og 7.214 passive medlemmer. De aktive medlemmer fordeler sig således:

  • 109.569 mænd (67,2%)
  • 43.167 kvinder (26,5%)
  • 5.808 drenge (3,6%)
  • 1.591 piger (1,0%)
  • 2.889 langdistance (1,7%)

Kilde: Dansk Golf Union. Tallene er pr. 30 september 2023 og gælder de klubber, som er en del af DGU.

Sammenholdet fastholder

Denne fordeling af mænd og kvinder har Ane Maul været med til at påvirke. Hun deltog i 2022 på det første hold af “Kvinder og Golf” i Værebro Golfklub og er nu fast medlem af klubben. For hende startede interessen for golf, da hendes søn skulle starte.

– Jeg er blevet taget så godt imod. De har jo kombineret golfen med sociale tiltag, som gjorde, at man ligesom kom godt ind på livet af hinanden. Det at man har været en gruppe, og at man udover golfen har lavet nogle andre aktiviteter. Der har været noget golffitness, vinsmagning og forskellige konkurrencer. Det sociale aspekt har været vigtigt for mig, siger hun.

– Jeg er ikke sikker på, at jeg havde fortsat med at spille golf, hvis jeg ikke havde fået et sammenhold, siger hun.

Flere kvinder skal på banen

Der er især én gruppe kvinder, som bliver tiltrukket af fællesskabet i golfklubben, forklarer Sarah-Cathrine Wandsø, udviklingskonsulent i Dansk Golf Union. Hun var med til at starte “Kvinder og Golf” op tilbage i 2020.

Det er kvinderne i midten af 40’erne og opefter.

– De fleste har ikke længere små børn, hvor man lige møder nogle andre voksne nede i dagplejen, i børnehaven eller i skolen. Du får ikke lige så nemt nye venner, når du først er midt 40’erne, fordi hvor møder du dem henne? Det har været et kæmpe plus, at pludselig står du der med 19 nye venner, og man har noget tilfælles. Man har noget, man kan lave sammen, og man er på samme niveau, siger hun.

Og hun fastholder også vigtigheden af, at man giver plads til kvinderne:

– Vi er jo heldigvis et land, hvor der er ligestilling, og der er lige så meget plads til kvinderne som mænd. Vi viser, at det også er okay at have kvinder her i golfklubberne. Der skal også nogle flere kvinder ind i bestyrelserne i de lokale golfklubber. Det håber vi , at “Kvinder og Golf” kan være med til at præge, siger hun.

Ifølge Dansk Golf Union startede “Kvinder og Golf” i én klub i 2020. Der var fem klubber i 2021 og 35 klubber tilmeldte i 2022. I 2023 var der 59 klubber og i år er der 65 klubber. Priserne for deltagelse spænder mellem 600 kr. og 3.000 kr. Ligeledes varierer indhold og længden på forløbene i klubberne.

Værebro Golfklub starter et nyt hold “Kvinder og Golf” i dag d. 22. april.

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen udsprang af et Facebookopslag omhandlende “Kvinder og Golf”. Hertil kom interessen for og undersøgelsen af kønsfordelingen i golfsporten. Vi har været i kontakt med alle kilder via telefon. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.