Gribskov laver erhvervsmesse for 7. klasser

Skilt ved skole i Helsinge, Gribskov Kommune.
Foto: Katrine Barslund

Der er ikke kun dansk og matematik på skoleskemaet, når Gribskolens elever starter i 7. klasse.

Kommunen ønsker nemlig, at de 11-12-årige elever skal stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet, og det skal blandt andet ske på en messe.

-Allerede i 7. klasse arrangerer vi en messe, hvor lokale virksomheder besøger skolen. Her har eleverne på forhånd forberedt spørgsmål som de skal stille til de lokale virksomheder.

Det siger Jens Holm, der er Ungevejleder og uddannelsesvejleder på Gribskolen.

Idéen om en messe startede egentlig sidste år, da kommunen startede pilotprojektet ”Fremtidens arbejdskraft”.

Ambitionen er blandt andet, at Gribskov Kommune skal nå Regeringens mål om, at 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Derudover ønsker kommunen at inspirere og give de unge et godt grundlag for valg af uddannelse.

– Vi når målet ved at inddrage lokale virksomheder, skabe relationer til og for de unge, samt arbejde med praktisk karrierelæring i grundskolen, siger Robert Zezulka, Teamkoordinator for team uddannelses- og jobvejledning i Gribskov Kommune.

Info om erhvervsuddannelser:

– Der findes 101 forskellige uddannelser
– Man kan begynde lige efter grundskolen
– Det er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv
– Det er en uddannelse med veksling mellem skole og praktik

Kilde: UdannelsesGuiden

På den måde får eleverne et kendskab til det lokale erhvervsliv, og det lokale erhvervsliv får et kendskab til de unge.

– Måske kan de endda få et fritidsjob, tilføjer Jens Holm.

Læs også: Omsorgsgrupper for børn og unge kommer ud i folkeskolerne

Erhvervspraktik er vigtigt

En effektiv måde at klæde skoleeleverne på til fremtidens karrierevalg er gennem erhvervspraktik.

I 8. klasse skal eleverne derfor i praktik hos de lokale virksomheder som de mødte og interviewede i 7. klasse. Robert Zezulka ser erhvervspraktikken som en enestående mulighed for de unge.

-Erhvervspraktikken i grundskolen er en unik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet og de fremtidige jobmuligheder på en levende og spændende måde, siger han.

Robert Zezulka fortæller, at eleverne lærer at henvende sig til en virksomhed, og hvordan man skriver en ansøgning. Derudover får de unge viden om, hvordan man begår sig en på en arbejdsplads i forhold til opførsel og regler.

Afbrudt af corona

“Fremtidens arbejdskraft” er en indsats, som kan være med til at udvikle de helt unge i en selvstændig retning. Projektet blev dog afbrudt af Covid-19 og skolenedlukninger.

– Vi igangsatte projektet i 2020, men det blev afbrudt på grund af corona, siger Jens Holm.

Han synes, at projektets start var en succes, og regner med, at projektet fortsat bliver en succes.
Desuden forventer han, at projektet skal videreføres til kommunens resterende grundskoler.

Læs også: Hovedstadens folkeskoleelever kan få tilbudt undervisning i ballet og opera

Robert Zezulka fortæller, at det er Hovedstadens projekt “Faglært til fremtiden”, der har inspireret Gribskov Kommune til at gøre en lignende indsats.

 

Sådan gjorde vi: Journalisten læste pressemeddelelser på Gribskov Kommunes hjemmeside. Journalisten faldt over en pressemeddelelse fra 18. januar 2020, hvori Ungeindsatsens præsenteres. Journalisten interviewede politikere fra Beskæftigelse og Unge udvalget, samt medarbejdere i Den kommunale Ungeindsats.