Køge Kommune tager kampen op mod partnervold

Køge Kommunes 60.675 borgere kan snart benytte sig af helt nye og skræddersyet tilbud, hvis de er i et voldeligt forhold

Kvælertag, blå mærker og blodnæse var hverdagen for omkring 24.000 kvinder i Danmark i 2021 ifølge Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Også i Køge Kommune, hvor der står mange kvinder i den situation, hvor de til sidst må søge til et krisecenter. Det er et problem, som Køge Kommunes Hegnetslund Krisecenter i samarbejde med Åben Rådgivning og Socialstyrelsen vil stoppe, lang tid før kvinder når centrene. Det sker i et nyt projekt, der hedder “Ude af volden – Ind i livet.”

– Samarbejdet skal skabe en helhed om de ambulante tiltag til folk, der er udsat for vold, siger projektleder Louise Christensen, der er tovholder projektet, som blev igangsat i oktober.

Der er afsat 3,5 millioner kroner til projektet.

Partnervold i Danmark
– 118.000 kvinder og 83.000 mænd var udsat for fysisk eller psykisk vold i 2021
– 2618 kvinder var indskrevet på et af landets 80 krisecentre i løbet af 2021
– I 46% af disse ophold havde kvinden børn med
– Næsten 4% af alle kvinder har været udsat for psykisk vold
– 19.000 mænd er blevet udsat for partnervold det seneste år*Eva Bertelsen, leder af forskning og udvikling fra Landsorganisation af Kvindekrisecenteret, fortæller at der kan forekomme et mørketal.
Kilde: Danmarks Statistik, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og Socialstyrelsen

Projektets opbygning 

Projektet forløb er delt op i fire kategorier. Det første er opsporing af borgeren og at etablere kontakt. Derefter vil personalet lave en risikovurdering med borgeren for så at tilbyde den voldsramte et gruppeforløb. Det skal give den voldsramte plads til at spejle sig i andre med samme skæbne, erkende at det faktisk er et voldeligt forhold og give kompetencer til at styrke sig selv igen.

– Og kan vi så stoppe volden? Måske ikke. Men vi kan måske hjælpe den voldsudsatte med at komme videre, eller få blik for handlemuligheder som har været umulige at se, forklarer Louise Christensen.

Projektet skal også være med til at aftabuisere og skabe opmærksomhed om et stigende problem.

– Min erfaring er, at når kvinder kommer her, så har de ikke haft så meget viden om handlingsmuligheder, eller viden om hvor de kunne søge den hjælp. Og det her projekt er netop at give en mulighed for at sige “Her er vi – og vi vil gerne hjælpe”.

Fordi de arbejder med en målgruppe med alle køn fra 18-80, er der plads til de fleste.

Læs også: Digitalisering gør det sværere for voldsofre at gemme sig

Fokus på volden 

Eva Bertelsen, leder i Landsorganisation af Kvindekrisecentre, fortæller også, at hun spændt følger med i projektet, da hun ser samme problematik – partnervold er tabuiseret.

– Der er langt, langt, langt flere der lever i voldelig forhold, end der lever på et krisecenter.

Der tilføjer hun, at der også skal regnes med et mørketal.

– Jeg har en drøm om en dag at skrive ud til alle krisecentrene og lave en stikprøve på, om de har nogle beboere, der har svaret på en befolkningsundersøgelse. Fordi hvis de ender på et krisecenter, har de ofte levet mange år med massiv vold. Så er det ikke lige dén besked, de kommer til at svare på i E-boks, siger Eva Bertelsen.

Projektet har opstart d.1.november 2022, og kommunen regner med, at udviklings- og implementeringsfasen varer til 2025. Den vil hjælpe mindst 88 borgere imens. Herefter håbes det, at det kan videregives og bruges i landets andre kommuner.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt et referat fra Køges Kommunes Socialudvalg fra d.10/10 2022. Her er det gjort opmærksom på, at bevillingen til projektet “Ud af Volden – Ind i Livet” er godkendt. Derefter blev projektet undersøgt, som udledt et fysisk interview med lederen af krisecentret, Rebecca Wamsler, og nyansat projektleder, Louise Christensen. For at finde dokumentation på stigning af partnervold, er der foretaget et telefonisk interview med Eva Bertelsen, LOKK, for at høre tendenserne inden for området samt påvirkning af dette projekt. Derudover er der fundet statistik fra LOKK, Kvinfo og Danmarks Statistik.