Lærerstuderende: Ja til fleksibilitet, nej til låste arbejdstider

Fra august 2014 har landets folkeskolelærere faste arbejdstimer på skolen hver dag. Men både lærerstuderende, folkeskolelærer og flere landets kommuner vil have fleksible arbejdstider for lærerne.  Foto: Morguefile
Fra august 2014 har landets folkeskolelærere faste arbejdstimer på skolen hver dag. Men både lærerstuderende, folkeskolelærer og flere af landets kommuner vil have fleksible arbejdstider for lærerne.
Foto: Morguefile

– Der skal klart være en form for fleksibilitet, siger Bob Bohlbro, formand for Lærerstuderendes Landskreds om lærernes arbejdstider.

Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Herefter skal landets folkeskolelærere være på skolen i et fast tidsrum, oftest fra kl. 8 til kl. 16 hver dag, medmindre, der er blevet indgået en anden lokalaftale i skolens kommune.

Se også: Statistik over kommuner, hvor der er indgået lokalaftale om arbejdstiderne.

Men Bob Bohlbro finder det rigidt, hvis der skal være låste arbejdstider fra kl. 8-16 hver dag. Ifølge ham er der stor forskel på de enkelte arbejdsdage som folkeskolelærer. For ham kræver arbejdet som folkeskolelærer, at man kan være fleksibel med, hvordan man placerer sine arbejdstimer.

– Det går ikke med fuld mødepligt, for så hæmmer man altså læreren i sit arbejde, siger Bob Bohlbro.

Det er en opfattelse, som vækker genklang hos lærerstuderende på University College Sjælland (UCSJ) i Trekroner, Brian Andersen. Han frygter for samarbejdsmulighederne for lærerne, hvis de kun kan placere deres arbejdstider mellem kl. 8 og kl. 16.

– Jeg vil nok søge mod en arbejdsplads med en fleksibel ordning. For så kan man bedre arbejde sammen med forældrene, siger han og fortsætter:

– Det giver bedre mulighed for at samarbejde mellem lærerne på kryds og tværs, hvis ikke alle går kl. 16.

Undervisningen bliver dårlig, for man kan ikke nå at forberede sig ordentligt.

Brian Andersen, lærerstuderende på UCSJ i Trekroner

Både formanden for Lærerstuderendes Landskreds og Brian Andersen fra UCSJ forventer, at mange af de nyuddannede lærere vil søge ansættelse på skoler, hvor der er indgået en lokal aftale om arbejdstimernes placering. Det vil sige arbejdstider, der muliggør, at man kan arbejde udenfor tidsrummet kl. 8-16.

– Det er klart, at vi vil søge hen, hvor der er mulighed for, at vi kan få tilpasset vores arbejdsdag efter det arbejde, vi har. Lærere har varierede arbejdsdage, hvor nogle dage er mere arbejdstunge og nogle lidt mindre, siger Bob Bohlbro.

Undervisere ramt af låste arbejdstider

På læreruddannelserne kan man allerede mærke konsekvenserne af de låste arbejdstider, der går ud over samarbejdsprojekterne mellem skoler og læreruddannelserne.

– Mange af os kommer ude på skolerne til hverdag og kan godt mærke, at der sker noget i samarbejdet med folkeskolen, når man laver projekter. Så det er en daglig udfordring, siger Robert Jepsen, uddannelsesleder på University College Syddanmark i Esbjerg.

Læs også: Uddannelsesledere: Undervisningen er ikke tilstrækkelig

På University College Lillebælt i Jelling forstår man godt, hvis de nyuddannede lærere vælger at søge job på skoler, hvor der er mulighed for at variere antallet af arbejdstimer på de forskellige arbejdsdage.

– Jeg tror, at alle har en interesse i at have en vis fleksibilitet i sin arbejdstid. Der er jo brug for mere tid i nogle uger end i andre, siger Ulla Thomsen, uddannelsesleder på University College Lillebælt i Jelling.

Fleksibilitet sikrer god forberedelse

Problematikken har fået flere af landets kommuner til at indgå lokale aftaler med den lokale lærerforeningskreds, der giver lærerne fleksible arbejdstider. Det sker på trods af, at det er stik imod hensigten med folkeskolereformen og anbefalinger fra Kommunernes Landsforening.
Senest indgik Fredensborg Kommune i sidste uge en aftale, der omfatter kommunens seks folkeskoler.

Læs også: Voxpop: Lærerstuderende frygter inklusionsopgave

Fleksible arbejdstider er ifølge de studerende en forudsætning for at kunne sikre en god forberedelse af undervisningen. Med låste arbejdstider frygter Brian Andersen, at forberedelserne til undervisningen vil blive afbrudt, når kl. bliver 16, og man skal gå hjem.

– Det betyder, at undervisningen bliver dårlig, for man kan ikke nå at forberede sig ordentligt, siger han og fortsætter:

– Jeg vil nok komme ud til klasser og sige: ”Jeg har ikke kunnet forberede mig, for en mor ringede og snakkede en halv time med mig, så den tid har jeg taget fra jeres forberedelse”.

Låste arbejdstider vil blandt andet betyde, at skole-hjem-samtaler skal lægge i tidsrummet, hvor lærerne er på skolen. Det vil sige inden kl. 16, hvilket for mange forældre kan betyde, at de må tage fri fra arbejde for at kunne deltage.