Mobning sker mest på enkeltkønsdominerede arbejdspladser

Håndværker, hjemmehjælper, fængselsbetjent, eller omsorgsmedhjælper. Ansatte i den offentlige sektor tilbringer arbejdstiden i et miljø hvor der er udpræget voksenmobning. De førnævnte stillinger som domineres af et enkelt køn, konstateres at være en grobund for voksenmobning. Gitte Strandgaard, formand for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak, føler at tendensen til mobning bunder i forskel mellem mænd og kvinder:

"Mænd og Kvinder har en forskellig måde at tænke og tale på, så når der en overbalance af det ene køn, kan der ofte forekomme større risiko for konflikter" siger Gitte Strandgaard

Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø gennemførte i årene 2006-2009, et omfattende forskningsprojekt ved navn " Mobning og chikane på arbejdspladsen". Der konkluderes i en rapport fra 2009, at mobningshyppigheden forekommer på de offentlige institutioner med forskellige arbejdstyper:

"den største hyppighed af mobning findes i job, hvor man arbejder med ting f.eks. værktøj, dyr, og

industriarbejde, som er mandsdominerede områder samt i job, hvor man arbejder med klienter,

patienter, og elever som er kvindedominerede områder."

Det afsløres også i rapporten, at mobningen er mindre fremherskende i et miljø, hvor medarbejderne arbejder med kunder eller symboler igennem sprog, kommunikation eller tal. Rapporten afslører også, at hvis kønsfordelingen er mere ligelig, er hyppigheden af mobning lavere.