Ordblindeforeningen: kommuner svigter ordblinde børn

I nogle kommuner findes der ikke ordblinde børn. Det er der nemlig ikke råd til.

I nogle kommuner findes der ikke ordblinde børn. Det er der nemlig ikke råd til. Flere af Ordblindeforeningens kredse har eksempler på, at kommuner vægrer sig ved at kalde læsesvage børn for ordblinde.  

Der er flere steder i Danmark hvor kommunerne har svært ved at identificere ordblinde børn og give den nødvendige hjælp. 

”Hvis man tager fx Frederikssund Kommune og Gribskov Kommune, så har de ikke nogen ordblinde, siger de, selvom der selvfølgelig er ordblinde alle steder. De kan få lov til at have læsevanskeligheder, men når man kalder det dysleksi eller ordblindhed, så koster det penge,” siger Thomas Friis Rasmussen, der er formand for Ordblindeforeningen i Nordsjællands kreds. 

”Det er fordi, at hvis man sætter diagnosen dysleksi, så skal der iværksættes specialundervisning og specialundervisning er dyrt,” siger han. 

Foreningen oplever flere steder i landet at ordblinde børn lades i stikken, fordi de har problemer med at få stillet diagnosen. 

”Sådan et sted som Frederikshavn, der vil de ikke høre ordet ordblind. De betegner det som læsesvage elever,” siger formanden for foreningens kreds i Nordjylland, Flemming Gaaei.

Børn tabes på gulvet

Det kan have store konsekvenser for børnene, at de ikke får den undervisning, som ordblinde børn skal have. 

”Det betyder rigtig meget for børnene. De bliver tabt på gulvet,”  siger Flemming Gaaei. Og Thomas Friis Rasmussen giver ham ret. ”Det har massive konsekvenser for de ordblinde børn. De får ikke den undervisning, der skal til for, at de kan lære at læse. Og det samfund vi har i dag, det kræver, at man kan læse,” siger han. 

Forskel på kommunerne

Der er stor forskel på landets kommuner. Det er ikke alle steder, der er problemer med undervisning af ordblinde. 

”Helsingør Kommune gør en aktiv indsats for at finde ud af, om der er nogen ordblinde børn i folkeskolen. De screener for læsevanskeligheder, og der finder de også de ordblinde,” siger Thomas Friis Rasmussen. 

Og det er en stor fordel for børnene. ”Når man bliver testet så tidligt som muligt, kommer man ikke så langt bagud, og det gør jo, at de ordblinde ikke får de samme massive vanskeligheder,” siger han. 

Hos Ordblindeforeningen kan de ikke se det rimelige i, at der er så stor forskel på kommunernes behandling af børnene. 

”Det kan ikke være rigtigt at man skal flytte kommune for at få undervist sit barn på rette måde. Man burde få samme undervisning, hvor end man bor i landet,” siger Thomas Friis Rasmussen. 

Og Ordblindeforeningens formand, Hans-Pauli Christiansen, er enig. ”Det er katastrofalt, at der er så stor forskel på kommunernes behandling af ordblinde børn,” siger han.  


Læs også

Ordblinde teenagere skal læse om Søren og Mette

Regning i skoven giver dygtigere elever

KL: Ordblinde børn behøver ingen diagnose