Partiformand om valgkamp: »Jeg føler ikke et personligt behov for at lægge mere tid i det«

Partiet Valgfest med mexicansk tema fører kun valgkamp på sociale medier. Her ses parti formand, Michael Staal Olsen (til højre), sammen med Carlos Pujalte, den mexicanske ambassadør i Danmark.
Foto: Valgfest med mexicansk tema.

For tiden er lygtepæle, træer og hegn plastret til med valgplakater til kommunal- og regionalvalget, men et parti mangler.

Partiet Valgfest med mexicansk tema bruger ikke tid på valgkampen. Det fortæller formanden, Michael Staal Olsen.

–  Jeg ved, at den slags tager tid, og jeg føler ikke et personligt behov for at lægge mere tid i det.  Jeg vil føle at, hvis jeg investerede en masse tid i det, så ville det også hurtigt komme til at se ud som om, at jeg opfordrede folk til at stemme på partiet. Jeg synes, at det er noget, man selv skal nå frem til på baggrund af en omhyggelig overvejelse, siger Michael Staal Olsen.

Et alternativ til en blank stemme

Vælgerne bestemmer selv, hvad en stemme på partiet betyder. Michael Staal Olsen mener nemlig, at vælgerne selv skal afgøre, hvorvidt de vil støtte et foretagende, der blot vil holde en fest.

–  Jeg synes, det ville være fedt, hvis folk selv gør sig nogle tanker omkring, hvad partiet repræsenterer. Jeg vil ikke tvinge en bestemt tolkning nedover folk.

Partiet Valgfest med mexicansk tema vil bruge pengene fra partistøtten til at holde en fest. Det er partiets eneste mærkesag. Derfor vil der ikke ske politiske ændringer, såfremt partiet bliver valgt ind i regionsrådet d.16. november. Nøgleordet er gennemsigtighed, og Valgfest med mexicansk tema vil være et parti, vælgerne kan forholde sig til.

–  Tanken var for fire år siden, da partiet stillede op for første gang, at vi ville udtænke et simpelt politisk foretagende, som man let kunne forholde sig til, og så man alene i stemmeboksen kunne danne en forståelse for, hvad man konkret fik for sin stemme.

Partistøtten betaler gildet 

Michael Staal Olsen har også oprettet sit parti, så han kan få indsigt i reglerne for partistøtte. Dermed kan han også få indblik i den demokratiske proces, som han synes, man som borger skal have.

– Jeg synes, at det er fedt som borger at vide hvad reglerne på området er. Jeg synes, at det er vigtigt som demokratisk borger at kende til processen for demokratiet, siger Michael Staal Olsen.

Selvom projektet er ment som et alternativ til at stemme blankt, ser Michael Staal Olsen selv projektet, som noget han kan lære af. Partiets vælgere kan dog have flere årsager til at stemme på partiet.

– Jeg kan naturligvis tage fejl, men min forståelse er, at nogle vælgere stemmer på partiet som en protest mod det bestående. For andre vælgere er det dovenskab, fordi de ikke har sat sig ind i hvad mulighederne er. Der er også nogle, der synes at det har en komisk karakter, der appellerer til dem, siger Michael Staal Olsen.

Læs også: Derfor skal du stemme til regionsvalget
 
Til regionsvalget i 2017 fik Valgfest med mexicansk tema 1161 stemmer. Partiet fik dermed nok stemmer til at modtage partistøtte.

Fakta omkring lokal partistøtte

    • Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg og opnået mindst 500 stemmer eller deltaget i kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, i København dog mindst 500 stemmer, har ligeledes ret til tilskud til politisk arbejde i regionen henholdsvis kommunen.

Kilde:https://valg.im.dk/valg/partistoette

– For så vidt angår partistøtten kan jeg nævne, at satsen for regional partistøtte i årene 2018 og 2019 var 4,5 kroner per stemme. Satsen blev i 2020 sat op til 4,75 kroner per stemme, og den blev fastholdt i 2021. Jeg har søgt om støtten i 2018, 2019 og 2020 og afventer for 2021. Partiet fik i 2017 1161 stemmer, og man kan på den baggrund beregne det ønskede tal, siger Michael Staal Olsen.

Laver man regnestykket, får man et beløb på 21.476 kr., såfremt partiet modtager partistøtte for 2021. Hele beløbet vil blive brugt på at holde valgfest d.16. november efter regionsvalget.

Flere vælgere stemmer blankt til regionsvalget

Kommunalvalget redder regionsvalget
Roger Buch, kommunalforsker ved DMJX

I 2017 opdagede Micheal Staal Olsen en tendens. Vælgerne stemmer generelt oftere blankt til regionsvalget. Antallet af blanke stemmer vidnede om et marked, hvor partiet kunne få flere stemmer.

–  Vi så for Region Hovedstadens vedkommende, så var der væsentligt flere blanke stemmer og stemmer på små partier, end der var til kommunalvalget og folketingsvalget, siger Michael Staal Olsen.

Antallet af blanke stemmer er højere ved regionsvalget, det er kommunalforsker Roger Buch enig i.

–  Vi stemmer stort set ligeså meget til regionsvalget som til kommunalvalget. Vælgerne stemmer til gengæld meget oftere blankt. Vælgerne signalerer også, de er lidt fjerne og fremmede overfor det regionale niveau, siger Roger Buch.

Læs også: Regionsvalg: ”Hvorfor stemme blankt?” – når det kan blive en mexicansk fest

Det regionale niveau interesserer ikke vælgerne. Vælgerne sætter sig derfor ikke inde ind i valgkampen. Årsagen til den lave interesse skyldes ifølge Roger Buch, at regionerne ikke varetager så mange områder. Regionerne er derfor ikke så vigtige, som de var engang.

–  Regionerne i dag er meget mindre vigtige, end amterne var. Hvis man adskilte valgdagene, så er der sandsynlighed for, at man ville få en tilsvarende eller endnu lavere valgdeltagelse, det er jeg ikke i tvivl om. Lidt firkantet kan man sige, at kommunalvalget redder regionsvalget, fordi folk stemmer til regionsvalget, når de alligevel er nede og stemme.

Sådan gjorde jeg

Jeg kendte til partiet på forhånd, og jeg synes det var et interessant parti. Jeg startede med at ringe til partiet. Derefter ringede jeg til Roger Buch, som er en ekspertkilde.