Jordemødre kræver lige forhold for hjemmefødende

De fleste hjemmefødsler foregår i vand Foto: Jason Lander, flickr
I Danmark udgør hjemmefødsler omkring 1,5 procent af landets godt 57.000 årlige fødsler. Foto: Jason Lander, flickr

Uanset om postnummeret hedder 1000 eller 4300, skal der være regionale ordninger til de kvinder, der vælger at føde hjemme. Det mener flere jordemødre, der nu kræver lige forhold for landets hjemmefødende.

På nuværende tidspunkt har Danmark kun én regional hjemmefødselsordning. Den ligger i Region Sjælland, og i januar blev den blåstemplet af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Helt grundlæggende vil jeg sige, at kvinder skal føde der, hvor de føler sig trygge. Det er den allervigtigste ting.
Jette Aaroe Clausen, lektor ph.d. på Jordemoderuddannelsen i København

Én af de jordemødre, der kræver flere ordninger, er privatpraktiserende jordemoder Anne Ruby. Hun har kæmpet for at indføre en hjemmefødselsordning i Region Hovedstaden siden 2007:

– Vi kan simpelthen ikke være bekendt at sige, at vi har lighed i sundhedssystemet, når man i den ene region har så god en ordning med så høj brugertilfredshed, erfaring og kvalitet, mens man i de fire andre regioner må nøjes med den skrabede udgave. Så det er fordi, vi skal have lighed i sundhedssystemet, og fordi vi skal give kvinderne et valg til at føde, hvor de har lyst, udtaler Anne Ruby.

Hun hæfter sig ved, at videnskabelige undersøgelser gennem mange år har påvist, at det er ligeså sikkert for raske kvinder at føde derhjemme som på hospitalet. Faktisk viser flere undersøgelser, at de hjemmefødende oplever færre komplikationer end deres medsøstre på landets fødegange.

Læs også: Det er vores fødsel, ikke hospitalets

En sjællandsk succeshistorie

Siden den sjællandske hjemmefødselsordning blev stiftet i 1991 har den været en succes med både gode resultater og høj brugertilfredshed. Takket være ordningen har Region Sjælland landets højeste antal hjemmefødsler med helt op mod 10 procent for nogle af regionens kommuner. På landsplan ligger tallet på 1,5 procent.

I den sjællandske hjemmefødselsordning undrer man sig over, at lignende ordningener ikke er blevet indført i landets øvrige regioner:

– Jeg synes, at der skulle være ordninger i hele landet. Det har ikke noget med jordemødre at gøre, det er for kvindernes skyld. Jeg synes, at alle kvinder, der tager det ret store skridt, det er at føde hjemme, har ret til en jordemoder, der ved alt om hjemmefødsler, siger jordemoder Karen Ingversen fra Hjemmefødselsordning Sjælland.

Den regionale hjemmefødselsordning fungerer ved, at regionen udliciterer fødslerne til private jordemødre. I Danmark har enhver kvinde ret til en offentlig jordemoder, hvis hun vælger at føde hjemme, men det er altså kun på Sjælland, at hun tilbydes en regional ordning.

Så længe vi kan klare opgaven selv og har kapacitet til det, så synes jeg, at vi skal løse den selv.
Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Kvinder skal føde der, hvor de føler sig trygge

Jette Aaroe Clausen, der er lektor ph.d. på Jordmoderuddannelsen i København, kan kun anbefale at indføre lignende ordninger i resten af landet.

Hun er medforfatter til en større videnskabelig undersøgelse, der blev publiceret af det anerkendte forskningsinstitut The Cochrane Collaboration i 2013. Undersøgelsen konkluderede, at det er ligeså sikkert for raske kvinder at føde hjemme som på hospitalet. Den viste desuden, at de kvinder, der fødte på hospitalet, fik foretaget flest indgreb:

– Hvis vi sammenligner raske kvinder, som føder på sygehuse, med raske kvinder, som føder derhjemme, så kan vi se, at antallet af raske børn ikke ændrer sig. Til gengæld ændrer forholdende for kvinderne sig. De kvinder, der føder på sygehuse, får flere indgreb, og det tyder altså på, at sygehuse kan gøre noget ved fødsler, som gør dem mere komplicerede, siger Jette Aaroe Clausen.

Læs også: Stor forskel på hjemmefødsler i Norden

Hun henviser til den engelske undersøgelse ‘The Birthplace cohort study’, der undersøgte 64.000 engelske kvinder.

Studiet har blandt andet betydet, at The National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE), det britiske svar på Sundhedsstyrelsen, siden december 2014 har anbefalet raske kvinde at føde i hjemmet.

Jette Aaroe Clausen vil dog gerne understrege, at kvinder skal føde der, hvor de føler sig trygge:

– Helt grundlæggende vil jeg sige, at kvinder skal føde der, hvor de føler sig trygge. Det er den allervigtigste ting. Når kroppen skal lave veer, betyder det meget, at man føler sig rolig og tryg, og at man er et sted, hvor man har noget at skulle have sagt. Og nogle gange kan det sted være derhjemme.

Jordemoderforeningen bakker op

Hos Jordemoderforeningen ser man som udgangspunkt gerne, at der bliver indført flere regionale hjemmefødselsordninger:

– Jeg vil anbefale, at hver eneste region forsøger at sikre, at kvinder kan vælge fødested efter deres behov. Om offentlig eller privat, det må man afgøre lokalt, siger Lillian Bondo, der er formand i Jordemoderforeningen.

Hun er mere forbeholden, når det kommer til lønvilkårene for de privatpraktiserende jordemødre:

– Jeg kan være bekymret for, om honoreringen i de private tilbud matcher jordemødrenes store indsats. Men det må vi sammen arbejde på. Fagligt er der i hvert fald intet til hinder for, at de andre regioner organiserer sig ligesom i Region Sjælland, siger Lillian Bondo.

Regionalt sundhedsudvalg er bekymret for outsourcing

Karin Friis Bach (R), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, synes som udgangspunkt, at regionens hospitaler skal varetage hjemmefødslerne selv.

Hun er især bange for, at udlicitering til private jordemødre vil dræne de offenlige hospitaler for de “lette fødsler”, der er nødvendige for at uddanne nye jordemødre:

– Så længe vi kan klare opgaven selv og har kapacitet til det, så synes jeg, at vi skal løse den selv. Også for at have mulighed for at uddanne nye jordemødre. Hvis de skal være i stand til at klare de komplicerede fødsler, er de nødt til også at have mange af de ukomplicerede fødsler.

Hun vil dog gerne love at have jordemødrenes forslag med på bordet, næste gang Sundhedsudvalget går fødselsområdet efter i sømmene:

– Vi skal snart have en gennemgang af hele fødselsområdet, hvor vi kommer rundt om tilfredshed for de fødende og hos personalet. Der vil jeg da have med i baghovedet, at der er mulighed for at outsource noget af opgaven til private. Jeg synes hellere, at regionen selv skal oparbejde den ekspertise, men hvis de private jordemødre kan gøre det meget billigere, og det ikke dræner os for rutineopgaver, så kan det jo godt være, siger Karin Friis Bach.

5 Responses to "Jordemødre kræver lige forhold for hjemmefødende"