Speed pedelecs på cykelstien: Umuligt at håndhæve loven

Speed pedelecs må nu køre på de danske cykelstier. 
Foto: Morguefile

1. juli 2018 trådte en ny forsøgsordning i kraft, som gør det muligt at køre på de danske cykelstier med den såkaldte speed pedelec. Den nye speed pedelec, som er en hurtigere form for elcykel, skal med forsøgsordningen ikke længere indregistreres som en stor knallert.

Det skaber bekymring hos Rådet for Sikker Trafik, at speed pedelecs derfor ikke skal bære nummerplade. Rådet mener, at det er svært at håndhæve reglerne, da speed pedelecs og elcykler er meget identiske.

–  Antager man, at en speed pedelec ikke længere ville skulle indregistreres med en nummerplade, vil det være umuligt for Politiet at se, om det køretøj, som de står med, er en almindelig elcykel eller en speed pedelec. Det vil derfor i praksis være umuligt at håndhæve loven og tjekke, om forsikringspligten er opfyldtskrev administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller i høringssvar til Færdselsstyrelsen tilbage i marts 2018.

Forsikringspligten betyder, at man som ejer af en speed pedelec skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring og altid skal medbringe sit præmiebevis.  

Hos Politiet ser man det også som en udfordring, at speed pedelecs ikke skal bære en nummerplade, når de er så identiske med elcyklerne. De deler derfor rådets bekymring om, at det er svært at håndhæve forsikringspligten.

– Det er korrekt, det er også svært. Det er endnu et element ved de her speed pedelecs, som gør yderligere, at de er svære at skille fra elcykler, så vi deler den samme bekymring som rådet gør, siger politiassistent Christian Berthelsen.

Muligheden for at håndhæve det her regelsæt, de er rigtig dårlige. Det synes jeg, at man skal tage alvorligt, for så har man både et trafiksikkerhedsmæssigt problem, men man har også et håndhævningsmæssigt problem. Den kombination, den synes vi er rigtig kedelig.
Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør hos Rådet for Sikker Trafik.

Erkender lighed
I Færdselsstyrelsens høringsnotat fra 6. juni 2018 anerkender den, at speed pedelecs og el-cykler udseendemæssigt kan være svære at adskille. Samtidig anerkender Færdselsstyrelsen også, at speed pedelecs ville være lettere at udpege i gadebilledet, hvis de bar nummerplader.

Rådet for Sikker Trafik  mener, at de håndhævningsmæssige problemer skal tages alvorligt.

– Muligheden for at håndhæve det her regelsæt, de er rigtig dårlige. Det synes jeg, at man skal tage alvorligt, for så har man både et trafiksikkerhedsmæssigt problem, men man har også et håndhævningsmæssigt problem. Den kombination, den synes vi er rigtig kedeligsiger Mogens Kjærgaard Møller.

Hvad er en speed pedelec?
– En hurtigere form for elcykel
– Kan køre op til 45 km/t.
– Kan køre op til 20 km/t uden pedalkraft.
– Prisen for en god speed pedelec vil starte fra omkring 30.000 kr.
Kilde: Fri Bikeshop.

Ulykkerne skal registreres

Færdselsstyrelsen vil senest den 1. maj 2o19 udføre første delevaluering, hvor blandt andet registrering af eventuelle ulykker skal evalueres. Rådet for Sikker Trafik mener i den forbindelse ikke, at man vil få det korrekte ulykkestal, når speed pedelecs ikke har en nummerplade.

Det er Færdselsstyrelsen uenig i, hvilket den skriver i høringsnotatet.

– Færdselsstyrelsen er dog ikke enig i, at det ikke er muligt at identificere og dermed adskille en speed pedelec fra en almindelig elcykel, hvis disse stoppes eller er involveret i en ulykke.

Politiassistent Christian Berthelsen fortæller, at der endnu ikke er registreret nogen uheld med speed pendelcs. Han mener samtidig, at Politiet sagtens adskille dem fra elcykler i en ulykkessituation.

– De uheld, der er alvorlige, og hvor der er alvorlig personskade, der tror jeg ikke, det vil blive noget problem at skille dem ad. De bilinspektører, der undersøger uheldene, de ved udemærket godt hvilke køretøjer, de har med at gøre. De giver sig god tid til at kigge på dem og undersøger nøje køretøjet, siger Christian Berthelsen.

Kræver registreringspligt

Rådet for Sikker Trafik er ikke i tvivl. Der burde være registreringspligt på speed pendelec for, at man kan håndhæve forsikringspligten. Rådet mener, at det er den eneste måde man hurtigt kan identificere ejeren.

– Når der sker ulykker med disse hastigheder, kan det have alvorlige konsekvenser, både for føreren selv og andre trafikanter. Det er derfor vigtigt, at ejer/bruger let kan identificeres. Registreringspligt er endvidere også vigtig for at sikre sig, at forsikringspligten overholdes, skriver Mogens Kjærgaard Møller i høringssvar til Færdselsstyrelsen.

Det vil Færdselsstyrelsen tage stilling til, hvis forsøgsordningen bliver permanent.

– Hvis forsøgsordningen ender ud med en permanentgørelse ved lov, vil der i den forbindelse på baggrund af erfaringerne fra forsøgsordningen blive taget stilling til, om speed pedelecs fortsat skal være ikke-registreringspligtige, skriver Færdselsstyrelsen i høringsnotat.

Du kan læse om forsøgsordningen for speed pedelecs her.

Tryk på punkterne på billedet og se forskellen på en speed pedelec og en elcykel.

Foto: Pixabay/Kaz

Sådan gjorde journalisten: Ideen til artiklen opstod, da journalisten blev opmærksom på Rådet for Sikker Trafiks bekymring far håndhævelse af forsikringspligten, når speed pedelecs ikke skal bære nummerplade efter den nye forsøgsordning vedtaget af Færdselsstyrelsen. Journalisten tog derfor kontakt til Rådet for Sikker Trafik, Færdselsstyrelsen og Politiet. Journalisten blev henvist til høringssvar og høringsnotat af henholdsvis Rådet for Sikker Trafik og Færdselsstyrelsen. Alle kilder er interviewet telefonisk.