Vinterens vejgrus koster kassen

Grus på vejene bliver nu en dyr fornøjelse for de mange danske kommuner, der løb tør for salt i vinters.

Grus på vejene bliver nu en dyr fornøjelse for de mange danske kommuner, der løb tør for salt i vinters. Københavns Kommune alene kommer til at betale en halv million for at få fjernet gruset

I løbet af vinteren blev saltlagrene rundt omkring i kommunerne brugt op.  Mange kommuner begyndte derfor at strø grus på vejene. 

Men hvor vejsaltet er blevet opløst og ført væk i gennem kloakkerne, ligger gruset nu tilbage. Det betyder, at kommunerne nu må bruge ekstra penge på at rydde op.

»I øjeblikket kører vi intenst med vores fejemaskiner, vi har jo desværre ikke tre gange så mange fejemaskiner, fordi der har været drysset grus, men det burde vi faktisk have,» siger Søren Friis Mikkelsen, der er specialkonsulent hos Center for Renhold i Københavns Kommune.

Grus giver flere ulykker

Når regn skyller gruset ned i afløbsbrøndene, bliver de fyldt med grus. Hvis vandet så pludselig ikke kan komme fra vejen, kommer der vandpytter. Og vandpytter giver ifølge Søren Friis Mikkelsen flere ulykker. 

Derfor er Teknik- og Miljøforvaltningen meget interesseret at fjerne gruset, inden der kommer for meget grus i brøndene.

En dyr opgave

Når gruset har ligget på gaden i et stykke tid, er det belastet af tungmetaller og olierester fra trafikken. Derfor kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke bare samle gruset og dumpe det et afsides sted.

Det betyder, at det kommer til at koste Københavns Kommune omkring 500 kr. pr. tons grus, de samler sammen, da gruset skal renses. Og når der er blevet spredt omkring 2000 tons grus i de københavnske gader, løber det hurtigt op. 

»Vi regner med at vi mindst skal samle halvdelen af gruset op igen, og så snakker vi altså udgifter på op til en halv million og måske mere,« siger Søren Friis Mikkelsen

Læs også:

Vejsalt virker dårligt i streng frost

GPS’en bestemmer over kvinder