Affaldshelte spreder sig som ringe i vandet hele landet rundt: »Det er lysten, der driver værket«

Over 500 frivillige Affaldshelte i Halsnæs samler dagligt affald op fra naturen i et succesfuldt affaldsfælleskab.
Foto: Annemette Eriksen, Halsnæs Affaldshelte

Ikke alle helte bærer kapper. I stedet bærer Affaldsheltene i Halsnæs skriggule veste. De samler affald op fra naturen og langs vejene.

Helt tilbage i 2016, startede Annemette Eriksen projektet “Halsnæs Affaldshelte”, og siden er det gået stærkt. I dag er det et fælleskab, der har vokset sig op omkring 500 frivillige. Oven i det har Annemette Eriksen været med til at udbrede og kick-starte nye Affaldshelte-initiativer i mere end ti kommuner landet over.

Hvis Annemette Eriksen selv skal komme med et bud på den store succes, så er frihed og lyst helt centralt.

– Det er båret frem af positivitet, og folk er ikke forpligtede til noget som helst. To mælkekartoner er nok. Folk skal gøre det de kan, og som de har tid og lyst til. Det er lysten, der skal drive værket. De har friheden til at gøre godt, siger Annemette Eriksen.

 

Efterladt affald: Hvad, hvor og hvem?

Hvad?

  • Affaldskortlægninger viser, at cigaretskodder er den affaldstype, der samles mest op i naturen og i byen.
  • Også Fastfood -og to-go-emballage, tyggegummi, plastikaffald og småt affald optræder hyppigt.

Hvor?

  • Der smides oftere affald i byerne end i naturen.
  • Især på transitsteder: Togstationer, vejkanten, busstationer m.m.
  • Folk er mere tilbøjelige til at smide affald, der hvor der i forvejen ligger affald.

Hvem?

  • Unge og mænd er overrepræsenterede i statistikker over hvem, der smider mest affald.
  • Rygere, bilister og alkoholpåvirkede folk er også mere tilbøjelige til at smide affald.

Kilde: PlanMiljø

Kommunen er taknemmelig for indsatsen

I byrådet hos Halsnæs Kommune, har man svært ved at holde armene nede. Det fortæller viceborgmester og formand for Miljø og Plan udvalget, Anja Rosengreen (F).

– Alle kender Affaldsheltene, og alle er meget benovede og taknemmelige over deres indsats. Der kommer endnu flere til, og jeg kan ikke erindre noget projekt, som er vokset så hurtigt og mangfoldigt, som Affaldsheltene, siger Anja Rosengreen.

 

 

På trods af, at kommunen har hjulpet til med en række tiltag, så understreger viceborgmesteren, at projektet er drevet udelukkende af frivillige kræfter.

– I virkeligheden prøver vi at gøre så lidt som muligt i forhold til organisering og udførelse. Det er et 100 procent frivilligt projekt, og vi skal som kommune “fjerne sten på vejen”, men passe meget på med ikke at tage rampelys for dem der samler, siger hun.

En af de store “sten” der er blevet fjernet, er selve håndteringen af de mange fyldte affaldssække.

– Vi har hjulpet med at få de indsamlede affaldsposer af vejen gennem en app, hvor affaldsheltene kan sende lokationen på affaldsposerne. Så sørger vi for, at affaldet kommer det rigtige sted hen, siger Anja Rosengreen (F).

Fyldt affaldssæk klar til afhentning ved hjælp af det smarte app-system.
Foto: Annemette Eriksen, Halsnæs Affaldshelte

Affaldshelte i tråd med tidsånden

At Affaldsheltene har opnået stor popularitet er dog ikke helt tilfældigt. En af grundende til, at projektet på kort tid har opnået stor udbredelse, skal findes i den voksende opmærksomhed for klima og miljø i befolkningen.

– Affaldsheltene har meget stor betydning. De sidste fire år har de været dem, der er gået allerforrest i at vække folks klima, natur og miljøbevidsthed. De taler rigtig godt ind i en tidsånd, hvor flere og flere ved, at vi har nogle klima- og miljømæssige udfordringer. Projektet er så oplagt, og man kan virkelig gøre en kæmpe forskel, fortæller viceborgmesteren.

Derfor er det også vigtigt at give børnene gode værdier og vaner med på vejen.

– Det vigtigste vi kan gøre som individer, er, at tage vores børn og børnebørn med ud og samle affald og altid vise dem, at det man har med ud, det tager man også med hjem igen, siger Anja Rosengreen (F).

Et generelt problem

En af de kommuner, hvor der også er kommet Affaldshelte til, er Fredensborg. Her blev Regine Thomsen inspireret af Affaldsheltene i Halsnæs og besluttede sig for at tage initiativ til “Fredensborg Affaldshelte”, som hun i samarbejde med Nordsjælland Park og Vej startede op i sommer. Hun mener, at der skal en kulturel ændring til for at ændre folks vaner, når det kommer til at smide affald i naturen.

– Det er et generelt problem, at der ligger affald uanset, hvor du er i Danmark nærmest. Det virker til, at man ikke tænker over, at der er andre, der skal samle det op.

Skal man problemet til livs, skal adfærden ændres.

– Det er en kultur, der skal ændres, hvis man virkelig skal rykke noget. Det gør jo nok ikke så meget i det store billede, at vi går og samler affald op, men det hjælper jo nok et eller andet sted. Jeg håber, at man i højere grad kommer til at tænke over, at det er andre mennesker, der skal samle affaldet op, fortæller Regine Thomsen.

Hos Annemette Eriksen i Halsnæs, håber hun ligeledes på, at Affaldsheltenes synlighed og fælleskabet omkring oprydningen af efterladt affald i naturen, kan ændre folks adfærd.

– Der er mange, der har fortalt mig, at de er stoppet med at svine, fordi de har set os være synlige derude. Det viser bare, at vi inspirerer hinanden som mennesker. Det er noget, vi skal løse i fælleskab, siger Annemette Eriksen.

For Annemette Eriksen er det endelige mål klar.

– At blive arbejdsløse affaldshelte. Folk skal rydde op efter sig selv. Simpelthen, siger hun.

Sådan gjorde vi: Journalisten fik et tip om Affaldsheltene i Halsnæs og tog kontakt til initiativtager Annemette Eriksen. Hun fortalte om den store udbredelse af Affaldshelte over hele landet, hvorfor journalisten tog kontakt til initiativtageren for “Fredensborg Affaldshelte”, Regine Thomsen. Dernæst tog journalisten kontakt til Viceborgmester og formand for Miljø og Plan udvalget i Halsnæs kommune, Anja Rosengreen (F).