»De dør ikke i sneen, men får heller ikke et bedre liv«

Et liggeunderlag på et hårdt gulv og to franskbrødsmadder om dagen er ikke værd at forlade sit hjemland for. Derfor er det heller ikke det overdådige danske velfærdssystem, der er skyld il at der bliver flere udenlandske hjemløse i København. Det mener flere hjemløseorganisationer, der efterlyser en kortlægning af de udenlandske hjemløse, så de kan målrette hjælpen og ikke bare sikre de hjemløse tag over hovedet, når det er rigtig koldt.

»For at gøre noget reelt for de her mennesker, skal vi vide mere om dem, for sådan som det er nu, kan vi forhåbentlig sørge for, at de ikke dør i sneen, men vi kan ikke give dem et bedre liv,« fortæller Maj Kastanje, der er gadeplansmedarbejder hos Projekt Udenfor, der arbejder med hjemløse på gaden i København.

Hun ønsker et mere nuanceret billede af de hjemløse og bedre muligheder for at hjælpe dem.

»Når de hjemløse er udlændinge, er nuancerne væk, og man skelner ikke mellem, hvem disse mennesker er, og hvad de har brug for,« siger Maj Kastanje.

Politisk uenighed om hjemløse-hjælp
Projekt Udenfor støtter et forslag fra Enhedslisten, der går ud på, at oprette såkaldte transitcentre, der skal rådgive hjemløse udlændinge om deres muligheder i Danmark.

»Mange af de hjemløse har en illusion om, hvilket arbejde de kan få i Danmark. Vi ønsker transitcentre, hvor vi kan informere dem om, hvilke muligheder de har i her i landet. Fra centrene vil man så også kunne hjælpe de mennesker, der har sociale problemer,« siger Pernille Skipper (Ø), der er socialordfører for Enhedslisten.

Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo (V) mener ikke, at der skal oprettes centre for de hjemløse udlændinge. Det kan nemlig føre til, at man legitimerer, at de hjemløse bliver i Danmark.

»Principielt mener jeg ikke, at der bør være udenlandske hjemløse i Danmark. Derfor vil jeg nødigt være med til at opbygge et system, der legitimerer, at det er en permanent situation. I stedet bør kommunerne hjælpe dem der er nu engang er her, eller hjælpe dem til at komme hjem,« siger Eyvind Vesselbo.

SF’s socialordfører, Özlem Sara Cekic (SF), støtter Enhedslistens forslag. Hun mener ikke, at opgaven kun skal ligge hos kommunerne.

»Jeg forestiller mig et samarbejde mellem de forskellige offentlige myndigheder. Og heri skal kommunerne også inddrages,« mener Özlem Sara Cekic.

I modsætning til Eyvind Vesselbo, er Enhedslisten ikke bange for, at et transitcenter fastholder de udenlandske hjemløse i Danmark.

»Man rejser jo ikke til et andet land, bare for at få rådgivning. Vi vil ikke åbne for flere muligheder, men derimod bryde de hjemløses illusioner. Så kan det måske i stedet hjælpe den anden vej,« mener Pernille Skipper.

Hun understreger samtidig, at Enhedslisten ikke vil være med til at smide mennesker ud, der har ret til at være i Danmark.

De svageste flytter ikke uden hjælp
Maj Kastanje har arbejdet i Projekt Udenfors opsøgende arbejde blandt de udenlandske hjemløse, og har talt med mange af dem på gaden. Hun oplever, at nogle er arbejdsløse immigranter, der er kommet for at forsøge at få et job, og at de måske har brug for rådgivning. Andre har mere alvorlige problemer med for eksempel misbrug eller psykiske lidelser, og især denne svage gruppe kan man ikke bare få til at rejse.

»Jo dårligere mennesker har det, jo mindre flytter de sig. Derfor giver det heller ikke mening, at regne med, at folk bare rejser hjem hvis ikke man giver dem noget,« siger Maj Kastanje.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra socialministeren inden redaktionens lukning.

Læs også: Det mener Projekt Udenfor

Læs også: En Varm Seng indgiver konkursbegæring

Læs også: Hjemløse udlændinge er et europæisk problem