»Den principielle hindring er fjernet«

Grønland har ophævet nultolerancen mod at udvinde uran.
Grønland har ophævet nultolerancen mod at udvinde uran. Det kan bane vejen for nye miner.
Foto: Morguefile

Grønland kan potentielt begynde at udvinde det radioaktive stof uran, efter at Grønlands Landsting med et snævert flertal i går ophævede den såkaldte nultolerance mod at udvinde uran. En beslutning, som Verdensnaturfonden, WWF, er meget kritisk overfor.

– Vi synes, at det er ærgerligt, at den beslutning er blevet truffet med et meget lille flertal. Grønland har truffet en af de vigtigste beslutninger i nyere tid på snævrest mulige grundlag. Nu håber vi, at der fremadrettet bliver lyttet mere til befolkningen, siger Verdensnaturfondens generalsekretær, Gitte Seeberg.

Den principielle hindring er fjernet. Man har ikke sagt ja til noget som helst minedrift. Man har kun sagt, at vi ikke på forhånd vil sige nej.
Gert Asmund, seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet

– Helt overordnet synes vi ikke, at der skal udvindes uran, fordi at uran kan bruges til to formål. Man kan lave bomber af det eller bruge det som brændsel i atomkraftværker. Ingen af delene synes vi er særligt godt, siger Gitte Seeberg.

Den potentielle udvinding af uran er imidlertid ikke noget, der vil ske lige nu og her. Grønland har blot ophævet et principielt forbud.

– Den principielle hindring er fjernet. Man har ikke sagt ja til noget som helst minedrift. Man har kun sagt, at vi ikke på forhånd vil sige nej, fortæller Gert Asmund, der er seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og beskæftiger sig med miljø i forbindelse med minedrift på Grønland.

Læs også: Beslutning om uran sætter Grønland på dagsordenen

Afgørelsen, som Grønlands Landsting traf med stemmerne 15 mod 14, betyder, at mineselskaber nu kan søge om at få en uranmine. I den forbindelse skal selskabet lave en såkaldt VVM-rapport. Det står for vurdering af virkning på miljøet, og ud fra den rapport afgøres det, om selskabet kan leve op til de grænseværdier for forurening, som de grønlandske myndigheder fastsætter.

Derfor er der ifølge Gert Asmund flere praktiske hindringer, der stadig kan stoppe eller starte et mineprojekt.

– Det kan være, at mineselskabet ikke kan finde en investor. Det kan være, at selskabet ikke kan leve op til de grønlandske miljøkrav, forklarer han.