Dronningens fødselsdag blev fejret med 54 skud, da Søværnet deltog ved Kronborg

Affyringen af fjerde kanon ved Kronborg, hvor Det Danske Artilleriregiment skyder i anledning af Dronningens fødselsdag. Foto: Caroline Augustine.

Udover den normale kanonsalut, i anledning af Dronningens fødselsdag, kunne man i år vende blikket mod havet, hvor der blev saluteret yderligere. Efter Det Danske Artilleriregiment havde affyret deres traditionen tro 27 skud fra Kronborg, svarede Søværnet nemlig salutten med 27 nye skud fra et krigsskib, der sejlede forbi. Det var fregatten Iver Huitfeldt, der blev brugt.

“Traditionelt er salutering med kanoner forbundet med Søværnet”

Kenneth Buur Jensen, der er orlogskaptajn og næstkommanderende på fregatten Iver Huitfeldt, siger, at Søværnet egentlig altid har været forbundet med traditionen, da salutering stammer fra det, der historisk kaldes “dansk løsen”. Dansk løsen var en måde, hvor krigsskibe kunne vise, at de havde fredelige intentioner ved at ‘tømme’ kanonerne. Tømningen bestod af 3 skud.

Da Søværnet derfor havde mulighed for at være med i kanonsalutten i år, gjorde de det.

– Fregatten Iver Huitfeldt havde denne gang lejlighed til at gengælde salutten fra Kronborg og samtidigt besøge København og vise Søværnets tilknytning til Kongehuset, siger Kenneth Buur Jensen.

Iver Huitfeldt blev brugt, da fregatten er i gang med et træningsprogram, hvor området, de træner på, ligger nord for Sjælland.

– Det var derfor naturligt, at vi ”trak stikket” i vores træning en enkelt dag og gik tilbage til vores traditioner for en kort stund. Vi trak i vores pæne tøj, og fejrede Hendes Majestæt på behørig vis. Det gav os samtidig mulighed for en kort kamppause og spadseretur i København. Det satte besætningen pris på, siger Kenneth Buur Jensen.

Det Danske Artilleriregiment står ved Kronborg og kigger udover vandet, hvor fregatten Iver Huitfeldt skyder sin egen salut, i anledning af Dronningens fødselsdag. Foto: Caroline Augustine

 

 

Det krævede forberedelse fra Søværnet.

For at det kunne lade sig gøre, var det nødvendigt at få snakket med Det Danske Artilleriregiment, som står for saluteringen fra Kronborg.

– Reelt drejer det sig om at koordinere tid og sted meget præcist, så det kan ses fra land, siger Kenneth Buur Jensen.

Forberedelserne var også nødvendige, så salutten ville se godt ud for tilskuerne, og krigsskibet samtidig kunne navigere sikkert forbi Kronborg, der er et af de mest trafikerede områder i Danmark.

Det Danske Artilleriregiment møder tidligt for at gøre sig klar.  

Udover Søværnet var Det Danske Artilleriregiment, traditionen tro, klar til at skyde klokken 12.00, fra Kronborg. Selvom de gør det årligt, har de dog også brug for at forberede sig.

– Det er vigtigt med meget bevågenhed, da skuddene skal ske efter en rytme. Derfor er de oppe og træne, hvordan man gør det, både om lørdagen og fra en 9-10-tiden om søndagen, siger Rasmus Christopher Franck, der er presse- og informationsofficer i Det Danske Artilleriregiment.

Når regimentet øver sig, sker det uden krudt, så der kun kommer et lille knald. Således lærer de at følge salutkommandøren, der er en officer, der peger på den, der skal skyde med en sabel. Hvis kanonen, af en eller anden grund, ikke går af, er de andre kanoner ladt, så man kan gå videre til den næste med det samme. På den måde bliver den 10 sekunders rytme under salutten ikke afbrudt.

Læs også: TV: Ukendt kanontradition

“Det er absolut planen, at sådanne markeringer skal have en plads i søværnets aktivitetskalender” 

Kenneth Buur Jensen bekræfter, at det ikke bliver sidste gang, vi ser og hører Søværnet i anledning af Dronningens kanonsalut.

Sådan gjorde vi: Journalisten vidste, der ville være kanonsalut ved Kronborg. Hun kontaktede derfor Det Danske Artilleriregiment, og fik lov til at komme derud, hvor hun opdagede de ekstra skud. Bagefter ringede hun til forsvarets pressetelefon, der sendte hende videre til Søværnet.