Eksperter afviser kritik af Pengeugens undervisningsmateriale: »Det er altså sådan bankerne fungerer«

Erhvervsminister Rasmus Jarlov underviste i løbet af ugen på Tjørnegårdsskolen i Gentofte sammen med Finans Danmarks bestyrelsesformand Michael Rasmussen.
(Foto: Pengeuge.dk)

I denne uge er danske folkeskoleelever landet over blevet undervist i skat, løn og lån under den årlige Pengeuge arrangeret af Finans Danmark i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Undervisningsmaterialet har dog i år mødt kritik fra Lars Mourier, som er folkeskolelærer og medlem af foreningen Gode Penge, der kæmper for at reformere bankverden.

Læs også: Pengeuge er skudt i gang på landets skoler

I debatindlægget på Finans.dk kalder han dele af materialet “reelt vildledende” og “faktuelt forkert”. Men den kritik bakker økonomerne Asger Lau Andersen og Thomas Markussen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet ikke op om.

– Det er en type af kritik, som jeg er stødt på før, og som jeg langt hen ad vejen er uenig i, fordi jeg synes, at den bygger på nogle misforståelser, om hvad penge og bankernes rolle er, siger Asger Lau Andersen.

Man får indtryk af, at det er sådan et tryllenummer, hvor der på en eller anden måde er noget snyd eller bedrag involveret, og det er der altså ikke. Det er sådan bankerne og systemet fungerer.
Asger Lau Andersen, Lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet

Thomas Markussen er heller ikke enig i Lars Mouriers kritk, da han mener, at materialet fuldstændigt lever op til Pengeugens formål – at give folkeskoleleverne redskaber til at styre deres privatøkonomi i fremtiden:

– Jeg er stort set uenig i hans kritik, fordi jeg synes, at materialet er helt sobert og lever op til kriteriet for Pengeugen – nemlig at sætte eleverne i stand til at styre deres privatøkonomi, siger Thomas Markussen.

Pengeugen tjener et lødigt formål

Hvad er Pengeugen?

  • Pengeugen arrangeres af Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening
  • Ugen har til formål at lære folkeskoleelever om privatøkonomi
  • I år deltager 737 skoleklasser
  • Pengeugen er blevet afholdt siden 2014
  • Undervisningen udføres i løbet af ugen af blandt andet bankrådgivere og -direktører
  • Kilde: Pengeuge.dk

Thomas Markussens mener, at formålet og målgruppen for Pengeugen er den væsenligste årsag til, at Lars Mourier og Gode Penges kritik er ugyldig. Kritikpunkterne harmonerer ikke med det faktum, at Pengeugen henvender sig til teenagere.

– Nogle af de pointer han kommer med er korrekte nok , men ville være unaturlige at undervise i i en folkeskoleklasse, siger Thomas Markussen.

Særligt hans fokus på bankernes rolle i forbindelse med finanskriser, boligbobler og hvidvasksager, synes Thomas Markussen er problematisk, fordi det ikke er Pengeugens formål at oplyse om.

– Man kan selvfølgelig sagtens synes, at vi skal tale noget mere om finanssektorens rolle i samfundet og økonomiske kriser. Det siger undervisningsmaterialet ikke så meget om, men det har heller aldrig været meningen med det. Det tjener et andet formål, som sådan set er lødigt nok i sig selv, siger Thomas Markussen.

Han foreslår i stedet, at man helt overordnet diskuterer om privatøkonomi overhovedet skal være et emne i folkeskolen i stedet for at bruge tiden på grundfagene.

Men har man besluttet, at det er en prioritet i undervisningen, mener han, at materialet er uproblematisk i den sammenhæng.

Ingen snyd og bedrag

Et af Lars Mouriers centrale kritikpunkter af Pengeugens undervisningsmateriale er, at det giver et forkert indtryk af bankens rolle i forbindelse med udlån.

Han skriver, at “materialet vildleder, da det giver indtryk af, at bankerne kun udlåner allerede eksisterende penge ud som en form for bindeled mellem opsparer og låner.”. Han mener derimod, at der er tale om pengeskabelse i forbindelse med udlån – altså at banken skaber penge i processen, som egentlig ikke findes.

Det svarer til at undervise i at jorden er flad, fordi man synes, at tyngdekraften er for kompliceret.
Lars Mourier, folkeskolelærer og medlem af foreningen Gode Penge

Asger Lau Andersen mener dog, at det er en forsimplet forståelse af bankernes rolle i forbindelse med udlån og pengeskabelse, da overførslen af penge fra opsparer til låner ikke udelukker, at banken også skaber penge i processen.

– Det er ikke forkert at sige, at bankernes rolle er at videreformidle ressourcer i samfundet fra folk, der har opsparing til folk, som gerne vil låne. Dette er dog ikke i modstrid med at bankerne skaber penge, fordi de to ting logisk hænger sammen, siger Asger Lau Andersen.

Han opponerer mod Lars Mouriers argumentation, som får bankens almindelige virke i forbindelse med udlån og pengeskabelse til at fremstå lyssky.

– Man får indtryk af, at det er sådan et tryllenummer, hvor der på en eller anden måde er noget snyd eller bedrag involveret, og det er der altså ikke. Det er altså sådan bankerne og systemet fungerer, siger Asger Lau Andersen.

»Det svarer til at undervise i, at jorden er flad«

Lars Mourier stiller sig uforstående over for kritikken, fordi han ikke mener, at det faktum, at Pengeugen handler om privatøkonomi, udelukker information om, hvordan finansverden arbejder.

– Det er jo et glimrende initiativ at undervise eleverne i privatøkonomi, men derfor skal de stadig forholde sig korrekt til samfundsøkonomi, siger Lars Mourier.

Han giver ikke meget for Thomas Markussens pointe om, at det ikke er naturligt at undervise eleverne i samfundsøkonomiske problemstillinger.

– Det svarer til at undervise i, at jorden er flad, fordi man synes, at tyngdekraften er for kompliceret, siger Lars Mourier.

Samtidig stiller han sig uforstående over for Asger Lau Andersens forklaring af sammenhængen mellem pengeskabelse og videreformidling af penge fra opsparer til låner.

– Fra mit perspektiv kan man overhovedet ikke sige, at banken videreformidler penge, fordi en videreformidling jo er en forflytning. Hvis han er enig i, at bankerne skaber penge i forbindelse med udlån, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan man kan tale om en forflytning af penge. Du kan ikke flytte noget, som ikke eksisterer, siger Lars Mourier.

Læs også: Reportage: Med 8.E til Pengeuge

Pengeugen er kontaktet i forbindelse med artiklen, og de svarer i en mail:

– Finans Danmark oplyser, at mange unge desværre fortsat bliver registeret i RKI, og at mange unge tager lån, som de slet ikke burde tage. Derfor forsøger Finans Danmark – i samarbejde med Danmarks Matematiklæreforening – at give de unge en helt basal finansiel forståelse, som alle bør kunne støtte op om, uanset hvad man måtte mene om pengesystemet.  

Derudover henviser de til debatindlægget på finans.dk, hvor Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard og formand for Danmarks Matematiklærerforening Jens Peter Christensen svarer på Lars Mouriers kritik for yderligere svar.

Sådan gjorde vi: Artiklen udspringer af debatindlæg fra finans.dk. Alle tre interviews er udført per telefon. Kommentar fra Pengeugen er opnået via mail.