FDM: Parkeringslicenser er en lotteriseddel

Det kan være umuligt at parkere bilen for en Østerbrobeboer, hvis der er landsholdsbrag i Parken, og bor man i nærheden af Det Kongelige Teater, kan det være mere end udfordrende at finde en parkeringsplads i aftentimerne. Det er nemlig besværligt at have bil, hvis man bor centralt i København.

Københavns Kommune sælger parkeringslicenser til bilister, der bor i betalingszonerne i København, men der gives ingen garanti for, at der er en parkeringsplads til rådighed, når beboerne har brug for den.

”Det er jo ikke en parkeringstilladelse, det er en lotteriseddel,” mener Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i bilisternes interesseorganisation, FDM.

Torben Lund Kudsk peger på, at der er nogle områder i byen, der er så befærdede, at der simpelthen ikke er nok parkeringspladser. Han mener, at der er et mismatch mellem hvor mange beboerlicenser, der bliver solgt, og hvor mange parkeringspladser der reelt eksisterer.

”Det mindste man kunne forlange var, at man sikrede sig, at der var nogenlunde det antal p-pladser, som der nu engang er udstedt beboerlicenser til. Det er ikke hensigtsmæssigt at udstøde licenser til pladser, der ikke er der. Det er simpelthen bondefangeri,” siger han.

Beboerlicenser sælges ubegrænset
Anders Møller, centerchef for Center for Parkering i Københavns Kommune, bekræfter, at kommunen ikke har et loft for, hvor mange beboerlicenser, der må sælges. Han tilføjer dog, at der er en naturlig sammenhæng mellem parkeringspladser og antal biler, fordi man som bilist skal opfylde en række krav for at få lov at købe en beboerlicens.

"For det første skal man have bopæl i betalingszonen, og så skal man
være registreret ejer eller enebruger af en bil," forklarer han.

Torben Lund Kudsk fra FDM mener dog ikke, at det er så enkelt.

”Man forsømmer fuldstændig lejligheden for at etablere det antal parkeringspladser, der er behov for i en by, hvor stadig flere med en højere indkomst vælger at blive boende. Der er mange flere mennesker i København, der har en bil end tidligere, og det er den realitet, som Københavns Kommune må forholde sig til,” siger Torben Lund Kudsk.

Utilfredse brugere
Lars Svensson, der er salgskonsulent og bor på Vesterbro, er en af de beboere, som har oplevet ikke at kunne finde en plads, selvom han har en beboerlicens.

”Når der er arrangementer, så afspærrer de vejene, og så skal jeg faktisk selv betale for at finde et andet sted at holde,” fortæller han.

Han har forsøgt at klage til Københavns Kommune i et forsøg på at få refunderet de parkeringsudgifter, han har fået, når han har været tvunget til at parkere uden for sin parkeringszone, men uden held.

”Jeg ville sætte pris på, at man fik en anden plads til rådighed, eller at man i hvert fald havde mulighed for at få refunderet de kvitteringer, man har fået på at parkere i andre zoner,” fortæller han.

Centerchefen for parkering, Anders Møller, fortæller i den forbindelse, at det heller ikke i fremtiden bliver muligt for beboerne at få refunderet sådanne parkeringsudgifter.

"Det ville ikke være lovligt, hvis en kommune på den måde betalte for beboeres parkering," siger han og lægger vægt på, at man med en beboerlicens kun køber muligheden for en parkeringsplads, ikke retten.

Antallet af beboerlicenser er faldende
I 2011 havde cirka 35.000 københavnere en beboerlicens. Det er omkring 600 færre end i 2010, og det er en ønskelig effekt af Københavns Kommunes parkeringsstrategi.

”Før 2010 var antallet en del højere, og der kunne i forbindelse med forhøjelsen af prisen i 2010 registreres et fald,” fortæller Anders Møller.

Han forklarer, at kommunen har sat prisen på beboerlicensen op som et led ”i den adfærdsregulering, man ønsker at opnå”. Den forhøjede pris skal med andre ord nedbringe antallet af beboerlicenser.

En beboerlicens koster på nuværende tidspunkt 705 kroner årligt.

Læs også:

Københavnske bilejere i kamp om ledige kantsten

LA: Nye p-pladser er spild af skattekroner