S: Vi skal hjælpe p-vagter mod vold

Oven på overfaldet af en p-vagt på Amager mandag aften, vil politikerne nu gribe ind
Oven på overfaldet af en p-vagt på Amager mandag aften, vil politikerne nu gribe ind

– Der er ikke på nogen måde i orden, at p-vagter bliver overfaldet. Det skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at bekæmpe, siger Trine Bramsen (S), retsordfører for Socialdemokraterne.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at en p-vagt mandag aften blev udsat for et voldeligt overfald på Amager i København. Overfaldet var umotiveret, da overfaldsmanden ifølge p-vagten ikke havde modtaget en bøde. Det oplyste politiet til MetroXpress tirsdag morgen.

Vi skal sørge for, at så få som overhovedet muligt bliver udsat for det her. Det handler også i høj grad om, at borgerne er oplyste om, hvilken strafferamme der rent faktisk er, når man begår overfald på p-vagter
Trine Bramsen (S), retsordfører for Socialdemokraterne

Læs også: – Vi kan ikke undgå vold mod p-vagter

Spontan vold

P-vagten blev slået og sparket flere gange og blev efterfølgende indlagt til observation for hjernerystelse. Voldelige overfald af denne type har forskellige konsekvenser for offeret, i kraft af fysiske men, stressreaktioner og søvnbesvær, siger Lars Peter Andersen, psykolog og ph.d ved Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospital Herning, til NetAvisen tirsdag.

Trine Bramsen (S) mener ikke, at en højere strafferamme er den bedste løsning for at komme de voldelige overfald til livs:

– Fokus må være på, at så få som overhovedet muligt bliver ofre for vold, og ikke at dem der begår vold bliver straffet mest muligt. Vi skal sørge for, at så få som overhovedet muligt bliver udsat for det her. Det handler også i høj grad om, at borgerne er oplyste om, hvilken strafferamme der rent faktisk er, når man begår overfald på p-vagter, siger hun.

Dialog om løsning 

Konkret kan man se på, om p-vagterne skal have et tættere samarbejde med politiet eller udstyres med en overfaldsalarm, siger Trine Bramsen (S).

– Mulighederne kan være mange, og det synes jeg vi skal have en dialog med p-vagterne om. Man kunne måske forestille sig noget med nogle overfaldsalarmer, eller tættere dialog med politiet, når man er ude i områder, hvor man ved der kan være problemer. Og så handler det i høj grad om at uddanne p-vagterne i konflikthåndtering og selvforsvar, siger hun.

Tom Behnke (K), retordfører for Det Konservative Folkeparti fremhæver, at vold mod en p-vagt er omfattet af straffelovens paragraf 119, som er vold mod tjenestemand i funktion.

Straffelovens § 119

Vold mod tjenestemand i funktion

§ 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Kilde: retsinformation.dk

Bilister skal opføre sig bedre

I borgerrepræsentationen i København understreger budgetordfører Sisse Marie Welling (SF), at arbejdsvilkårene for p-vagterne ikke er rimelige, og opfordrer til, at vrede bilister opfører sig bedre:

– Der er grænser for, hvad man kan gøre i forhold til p-vagterne selv – det er jo ikke deres ansvar, at folk skal opføre sig ordentligt. De er uddannet til at konfliknedtrappe. Folk må lære at parkere deres bil et sted, hvor det er lovligt. Og hvis de ikke gør det, så an man få en p-bøde, og så må man tage det som et voksent menneske. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis man begynder at slå på vores medarbejdere, siger hun.

Håndtere konflikten

– Der findes ingen rigtige snuptagsløsninger mod idioter, der griber til vold overfor p-vagter, siger Lars Weiss (S), gruppeformand i borgerrepræsentationen i København og understreger, at problemet bliver drøftet internt hos Socialdemokraterne.

Anders Møller, chef for Center for Parkering i Københavns Kommune udtalte i kølvandet på overfaldet mandag aften til NetAvisen, at man gør hvad man kan, for at klæde p-vagterne på:

– Konflikthåndtering er et led i uddannelsen, hvor man lærer, hvad det er for nogle psykologiske mekanismer, der går i gang, når to mennesker mødes på denne her negative måde. Og så har vi arbejdet meget med vores uniformering og attituden i det hele taget.

– Det er vigtigt at understrege, når vi definerer overfald, er det andre kriterier end i f.eks en straffelovsforstand. Vi siger, et angreb – verbalt eller korporligt – der retter sig mod den enkeltes person, er et overfald. Det gælder forskellige mishagsytringer omkring p-vagter generelt, parkeringsordningen etc. Det er under ”radaren”, og bliver ikke registreret som et overfald, siger Anders Møller.