Flere studerende føler sig stressede over at have et studiejob

Flere studerende føler sig stressede over at passe både deres studie og et job ved siden af.
Foto: Cara, Flickr

Først skal man til seks timers undervisning på studiet – og bagefter venter der flere timers arbejde på studiejobbet.

Langt størstedelen af danske studerende vælger at have et job ved siden af studierne.

75 procent af alle studerende vælger nemlig at arbejde samtidig med, at de passer deres uddannelse, viser en studiestartsundersøgelse lavet af Dansk Magisterforening. Undersøgelsen viser samtidig, at 40 procent af de studerende, der har følt sig stressede, peger på studiejobbet som årsag til deres stress.

Det har i flere år været en stigende tendens til, at flere studerende vælger at arbejde ved siden af deres studie. I 2013 var det kun var 62 procent af alle studerende, der havde et studiejob.

I 2015 var der også færre studerende, der følte sig stresset over studiejob, hvor det kun var 29 procent af de studerende, der havde følt sig stresset, der pegede på studiejobbet som årsag, viser tidligere undersøgelser fra Dansk Magisterforening. Tallene i undersøgelsen dækker både frivilligt arbejde, studierelevant arbejde og ikke-studierelevant arbejde.

At være studerende er ligesom at være på interrail. Du skal hele tiden et nyt sted og omstille dig. Det er hårdt at passe et fuldtidsstudie og samtidig at have et studiejob
Santos Paz Peréz, rådgiver i studenterrådgivningen på RUC

Santos Paz Peréz har været psykolog og rådgiver hos Studenterrådgivningen på Roskilde Universitet siden 2001. Han har i sin tid på universitetet oplevet mange studerende, der har følt sig stressede over at have et arbejde ved siden af studiet. Han oplever, at de studerende ofte føler sig stressede i perioder, hvor de har ekstra travlt.

– Særligt i forbindelse med eksaminer og projekter kan de studerende føle, at de har meget travlt, og at det kan være svært at kombinere studie og job samtidig, siger han.

Studie er som interrail

Santos Paz Peréz fortæller, at studiejobs ikke er den eneste årsag til, at mange studerende føler sig stressede. Dem, der kommer til ham, føler sig ofte stressede over mange ting på samme tid. Han fortæller dog, at studiejobs er noget de studerende ofte fortæller, som noget stressende.

Han mener, at de studerende ofte ender i en form for krydspres, hvor de hele tiden skal omstille sig.

– At være studerende er ligesom at være på interrail. Du skal hele tiden et nyt sted og omstille dig. Det er hårdt at passe et fuldtidsstudie og samtidig at have et studiejob, siger han.

Studerende: Eksamensperiode er hård

En af de studerende, der har følt sig stresset over at arbejde ved siden af studierne, er 23-årige Cecilie Egegaard, der studerer Socialvidenskab på Roskilde Universitet.

– Jeg kan i eksamensperioder godt føle, at jeg skal på arbejde, når jeg ikke har lyst eller tid. I de perioder føler jeg, at jeg yder dårligere på både arbejde og studie, siger Cecilie Egegaard.

Hun bakkes op af sin medstuderende Caroline Nygaard, der også læster Socialvidenskab. Hun fortæller ligeledes, at hun tidligere har følt sig stresset over at skulle balancere studie og arbejde.

– I et tidligere job arbejdede jeg mange hverdagsaftener, hvilket var helt vildt stressende. Det gik ud over min læsning og min produktivitet på studiet. Man kan ikke gøre noget godt, hvis man er to steder halvt. Det synes jeg var svært, jeg haltede altid et sted, siger Caroline Nygaard.

Læs også: Studenterorganisationer går til kamp mod stress

Penge og en fod indenfor arbejdsmarkedet er motiverende for de studerende

Santos Paz Peréz tror, at særligt penge er en af grundende til, at flere studerende vælger at tage et studiejob. Han tror, at der er kommet større udgifter blandt de studerende. SU rækker ikke til, at de studerende kan leve af det.

Han mener dog ikke, at penge er den eneste grund til, at flere studerende vælger at tage et studiejob.

– Pengene er en stor faktor, men en del studerende vil også gerne have en fod indenfor på deres kommende arbejdsmarkedet, når det gælder studierelevante jobs. Her vil de studerende gerne bevise, at de godt kan. Det kan for nogen også være stressende, siger Santos Paz Peréz.

Jobbet er nødvendigt

For Cecillie Egegaards vedkommende føler hun, at hun er nødsaget til at have et studiearbejde ved siden af sin uddannelse.

– Rent økonomisk føler jeg, at jeg er nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at have en vis mængde penge for at leve, hvis jeg ikke skal til et lån. Det har jeg ikke lyst til, siger hun.

Læs også: Pres fra studie og privatliv trigger stress hos hver tredje nye studerende

Caroline Nygaard fortæller også, at hun er nødt til at have et studiejob for at hun kan have en ordentlig levestandard, fordi SU’en ikke rækker særlig langt. Hun føler også, at der er forventninger til, at man som studerende har et studiejob.

– Der er en konsensus om, at man skal arbejde, der hvor jeg kommer fra. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at arbejde, når man er studerende, fortæller hun.

Fakta: Hvornår studerende føler sig stresset

I forbindelse med eksamen:
– 2019: 79 procent
– 2015: 75 procent

I forbindelse med studie generelt:
– 2019: 41 procent
– 2015: 37 procent

I forbindelse med at overskue studiejob ved siden af studiet:
– 2019: 40 procent
– 2015: 29 procent

I forbindelse med at opnå gode karakterer:
– 2019: 27 procent
– 2015: 33 procent

I forbindelse med pres fra forældre:
– 2019: 1 procent
– 2015: 1 procent

Andet:
– 2019: 17 procent
– 2015: 17 procent

Kilde: Dansk Magisterforenings studiestartsundersøgelse 2019

Studerende er deres egen arbejdsgiver

Santos Paz Peréz siger, at det er vigtig, at de studerende husker at prioritere deres tid ordenligt. Mange studerende føler, at de skal nå alt og samtidig præstere deres bedste. Han har et klart råd til de studerende.

– Som studerende er man sin egen arbejdsgiver. 37 timer på studie og 15 timer på job er for meget, og man bliver i nogen perioder nødt til at skrue ned på minimum enten jobbet eller studiet. Man kan ikke koncentrere sig så mange timer, hver eneste uge. Det bliver man ikke en bedre studerende af, tværtimod. Man bliver utilstrækkelig alle steder, hvis man skal løbe så hurtigt. Restitution er meget vigtig for de studerende, siger Santos Paz Peréz.

Undlad at arbejde mere end 15 timer om ugen

Cecillie Egegaard har tidligere på studiet følt sig meget stresset.

– Tidligere i mit studieforløb har det været slemt. Der gjorde jeg ikke noget ved det. Det påvirkede både mit humør og motivation. Det gjorde det svært at være til stede, der hvor jeg var, siger hun.

Santos Paz Peréz mener ikke, at de studerende bør arbejde mere end 15 timer ved siden af studiet.

Undersøgelsen fra Dansk Magisterforening viser, at 12 procent alle de studerende med studiejobs arbejder mellem 16 og 20 timer. I 2016 var det kun 8 procenter, der arbejdede så mange timer.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt en rapport fra Dansk Magisterforening, der viste, at flere studerende vælger at tage et studiejob, samtidig med at flere studerende pegede på netop studiejob som årsag til at føle sig stresset. Den udvikling ønskede journalisten at undersøge nærmere. Kilderne er interviewet ansigt til ansigt.