Flere tusinde elever dropper skolepraktik

Over 4.000 erhvervsskoleelever fravælger skolepraktik. Foto: Manuel Muñoz Solera, flickr.
Over 4.000 erhvervsskoleelever fravælger skolepraktik. Foto: Manuel Muñoz Solera, flickr.

Ifølge Undervisningsministeriet leder 11.776 unge netop nu efter en praktikplads i en virksomhed. En tredjedel af eleverne modtager hverken undervisning på skolen, er i virksomhedspraktik eller i praktik på skolen. Men på flere af landets praktikcentre er der ledige pladser, som eleverne ikke benytter sig af. Det vækker bekymring hos Danske Erhvervsskoler.

At de vælger ikke at tage imod den er jo op til den enkelte elev. Vi kan jo ikke tvinge dem

Dorte Skovgaard Wihre, Danske Erhvervsskoler

– Det er op til den enkelte elev, om de i første omgang vil starte på uddannelsen, derefter om de vil have en praktikplads. Får de ikke en praktikplads, så har de muligheden for skolepraktik. At de vælger ikke at tage imod den, er jo op til den enkelte elev. Vi kan jo ikke tvinge dem til det, siger Dorte Skovgaard Wihre, der er presseansvarlig i Danske Erhvervsskoler.

Læs også: Stadig flere unge mangler en praktikplads

De erhvervsskoleelever, der ikke kan finde en praktikplads, er tvunget til at sætte deres uddannelse på pause. Derfor er praktikken afgørende for elevernes uddannelse, og hos Danske Erhvervsskoler vækker det bekymring, at eleverne ikke kan få en praktikplads:

– Det er da foruroligende. Når man tager en uddannelse, der skal kombinere teori og praksis, så er praktikken jo en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre deres uddannelse, fortæller Dorte Skovgaard Wihre.

48 procent af de elever, der begynder på en erhvervsuddannelse, gennemfører den aldrig.
To procent af alle erhvervsskoleelever færdiggør deres uddannelse, uden at være i virksomhedspraktik.
Kilde: Undervisningsministeriet

Elevformand: dårlig løn gør udslaget

Hos Erhvervsskolernes Elevorganisation forstår formand Mie Hovmark godt, at flere elever fravælger praktikken på skolen:

– Som skolepraktikelev får man cirka 42 kroner i timen, og det gør det rigtig svært for eleverne at få hverdagen til at hænge sammen. Jeg kan godt forstå, at der er nogen der vælger at sige nej, og derefter måske dropper ud af uddannelsen.

Læs også: Færre unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Elevformanden forstår godt, at mange elever takker nej til skolepraktikken, og hun mener, at svaret blandt andet skal findes i utidssvarende rammer:

– Skolepraktikken er ikke lige så virkelighedsnær som virksomhedspraktikken. En undersøgelse viser, at det værktøj og de maskiner der er ude på skolerne ikke er tidssvarende, så jeg kan godt forstå, at rigtig mange elever ikke mener, at de får en ordentlig uddannelse i skolepraktikken, fortæller Mie Hovmark.