HK: Supermarkedsansatte er utrygge på job

Det er, når gangene bliver tomme ved aftenstide, at supermarkedsansatte bliver utrygge. Risikoen for røveri er årsagen. Foto: morgueFile
Når gangene i landets supermarkeder bliver tomme ved aftenstide, bliver personalet mere utrygt. Den overhængende risiko for røveri er årsagen. Foto: morgueFile

Frygten for røveri gør danske supermarkedsansatte utrygge på arbejdspladsen. Den almindelige omtale af røverier i pressen kan være årsagen, mener HK Handel.

Ifølge Bjarne Petersen, der er faglig sekretær i HK Handel, bunder de ansattes utryghed i statistikken.

– Al statistik viser, at de fleste røverier mod butikker sker i aftentimerne efter klokken 18. Og det er jo almindeligt kendt, at det er på det tidspunkt, at røverierne foregår, fordi det er på det tidspunkt, butikkerne er mindst bemandede. Når der er kombinationen af størst røveririsiko og færre folk, kan det meget naturligt føre til usikkerhed, forklarer han.

Læs også: Røverier mod detailhandelen falder

Læs også: Forsker: Ansatte uden børn kommer i lukkelovklemme

Ansættelsesstop

For selvom åbningstiderne i de danske supermarkeder i forlængelse af lukkelovens ophør sidste år er blevet udvidet betydeligt, er der ifølge HK Handel ikke blevet ansat mere personale.

– De har fået nogle flere åbningstider, men der er ikke tildelt personalemæssige ressourcer til det, siger Kim Jensen, der er faglig chef i HK Handel.

Og det har resulteret i færre ansatte på arbejde af gangen, hvilket ifølge HK Handels faglige sekretær Bjarne Petersen kan føre til utryghed for de ansatte.

Når der er kombinationen af størst røveririsiko og færre folk, kan det meget naturligt føre til usikkerhed.

Bjarne Petersen, faglig sekretær i HK Handel

Lukkeloven er ikke årsagen

Årsagen til de ansattes utryghed er ifølge Bjarne Petersen dog ikke, at lukkeloven er forsvundet.

– Vi tilskriver det ikke lukkelovens afskaffelse, men vi tilskriver det, at der bliver begået mange røverier mod de her butikker, forklarer han.

Det er derfor den almindelige omtale af røverier i pressen, der gør de ansatte utrygge, mener Bjarne Petersen.

Selvom de ansatte ifølge HK Handel stadig er utrygge på jobbet, er antallet af røverier mod forretninger faktisk faldet med 27 % fra årene 2009 til 2012. Det betyder, at antallet af røverier også er faldet, siden lukkeloven blev indført i oktober sidste år.