Butiksejer i Gentofte: “Der eksisterer anarkistiske tilstande på gaden”

Bycentret i Gentoftegade blev for få år siden omlagt. Ofte er her roligt, men i myldretid og på store indkøbsdage er det en anden sag. Foto: Emma Buus Mosegaard

Bagere, tøjbutikker, frisørere og cafeer. Umiddelbart ser hovedgaden i Gentofte, Gentoftegade, ikke ud til at mangle noget. Faktisk har den det hele med undtagelse af blot én ting – ordentlige parkeringsforhold. Den manglende parkeringskontrol møder i forbindelse med kommunen seneste detailhandelsstrategi kritik fra gadens butiksejere.

Kommunen nedsatte sidste år et opgaveudvalg, der der har haft til opgave at lægge en strategi for handelslivet. Den strategi er mundet ud i en række konkrete opfordringer til butiksejerne i de relevante områder. Men i butikkerne synes man allerede, der fra deres side bliver gjort nok og sender en opfordring retur til kommunen.

Det er sjovt, at man i en kommune, der promoverer sig selv så meget på at være konservativ tillader, at der eksisterer anarkistiske tilstande på gaden

Sophie Aller, ejer af Under Bogen

– Der er et problem for butikkerne på gaden. Og det er parkeringsforholdene. Men det vil man jo ikke gøre noget ved, fortæller Sophie Aller, der driver boghandlen Under Bogen i Gentoftegade.

– Her er ingen p-vagt, så folk holder her bare hele dagen. Min forretning afhænger af, at blandt andet ældre kunder kan holde lige ude foran. Men folk er fuldstændig ligeglade og holder endda på handicappladserne, fordi ingen alligevel holder øje, siger hun.

Det undrer Sophie Aller, at parkeringsituationen er, som den er.

– Der er jo regler, men de bliver ikke overholdt. Det er sjovt, at man i en kommune, der promoverer sig selv så meget på at være konservativ, tillader, at der eksisterer anarkistiske tilstande på gaden. Folk råber og dytter jo i kampen om en p-plads.

Indehaver af boghandlen Under Bogen, Sophie Aller, mener, at kommunen bør have meget mere fokus på parkeringsmulighederne.
Foto: Emma Buus Mosegaard

Ifølge butiksejerne er der et godt sammenhold mellem butikkerne. Med månedlige møder i gadens handelsforening forsøger man at hjælpe hinanden med at holde butikkerne åbne. Alligevel sker det, at forretninger ind i mellem må dreje nøglen om og opgive.

– Vi forsøger jo at hjælpe hinanden, men det er svært og hårdt at drive en forretning i en by som den her, fortæller Tina Zornig, der driver tøjforretningen Butik Z, mens hun flytter bilen for ikke at få en p-bøde på en af de få p-pladser i byen, der faktisk kontrolleres.

– Der er helt sikkert trafikale problemer på gaden. Vi mangler også en cykelsti, så folk har lyst til at køre ned ad gaden. Cyklisterne bliver nødt til at cykle på fortovene for ikke at blive kørt ned af bilerne.

Kommunen har i forbindelse med detailhandelsstrategien lavet et idékatalog, der skal danne inspiration for butiksejerne og politikerne.

I kataloget ligger der 72 konkrete forslag til, hvad kommunen og dens butikker kan gøre for at styrke detailhandlen. Forslagene er indsamlet gennem interviews, temamøder og konferencer. Ti af idéerne påtaler netop de trafikale forhold, der opleves som et problem. Ejeren af Under Bogen, Sophie Aller, har selv bidraget med et alternativ, nu hvor problemet med parkeringspladserne ikke ser ud til at blive løst.

– Jeg har faktisk selv foreslået en kommunebus, der skal transportere byens ældre borgere herind, nu hvor de ikke kan parkere deres biler. Det kunne jo være en idé.

Det har ikke været muligt for NetAvisen at få en kommentar fra Miljø- og Teknikudvalget i Gentofte Kommune. Tidligere i år udtalte formanden for udvalget, Karen Riis Kjølbye, sig dog til lokalavisen Villabyerne om parkeringsproblemerne.

– Bøder giver ikke flere parkeringspladser. Mere kontrol vil i visse sammenhænge give unødige bøder, der ikke gør en forskel, for eksempel på villaveje. Vi må udnytte de parkeringspladser, der er, og påvirke folk, så de overholder tidsbegrænsningerne, sagde hun til Villabyerne, og mener at adfærdspåvirkning skal være alternativet til p-bøder.

Parkeringsforholdene og den manglende kontrol har før været til stor frustration. Senest i foråret hvor en række borgere fortalte om, hvordan de kaotiske tilstande påvirker deres hverdag.

Sådan gjorde vi: På Gentofte Kommunes hjemmeside fremgår det, at et opgaveudvalg i kommunen fornylig har lagt en strategi for detailhandlen i området. Journalisten bag artiklen har derfor været i kontakt med relevante personer i kommunen for at få baggrunden for strategien på plads. Derudover besøgte journalisten en række berørte butikker i Gentoftegade for at få deres syn på tiltagene.