»Jeg kommer til at dø af det her«

Tom Rostved
Kræftramte Tom Rostved vil nu klage over for sen behandling i fængslet.

– Jeg vil hellere blive syg nede i Congo og blive behandlet af deres medicinmand, end jeg vil blive syg på Vridsløse.

Sådan fortæller Tom Rostved, som er 43 år gammel og har tilbragt 20 år og 6 måneder af sit liv i fængsler.

Fra 2001 til 2011 har han været indsat i Vridsløselille Statsfængsel, kun afbrudt af en kortvarig løsladelse på tre måneder.

Tom Rostved er en af de tidligere indsatte, som kan se frem til mulighed for, at klage over det behandlingsforløb for kræft, han modtog under sin afsoning.

I 1997 blev loven om patienterstatning ændret. Fængsler var dengang specifikt udelukket fra den lovændring.

I betænkningen står der:

– De administrative procedurer og omkostninger ved at lægge området ind under loven, vil være helt ude af proportion med det ringe antal skader.

Læs også: Offentlige virksomheder er en lukket klub for eks-indsatte

Denne udtalelse har Justitsministeriet netop erklæret konventionsstridig, og det åbner op for, at indsatte også kan klage, hvis de er blevet fejlbehandlet.

Sygdom i fængslet

Tom Rostved var blevet erklæret rask efter en kræftsygdom i 2001.

I 2003 fik han influenzalignende symptomer over en længere periode og kontaktede sygeafdelingen i Vridsløselille Statsfængsel.

På trods af sin tidligere kræftsygdom gik der et halvt år, før han blev taget seriøst af lægerne på sygeadelingen.

– Når man kommer ned på sygeafdelingen, har de den forudfattede mening, at man kommer for at platte sig til medicin eller sygedage, fortæller Tom Rostved.

De tre år hvor jeg var fejldiagnosticeret kan gøre, at jeg lever kortere tid i den anden ende.
Tom Rostved, tidligere kræftpatient og indsat

Ifølge Tom Rostved har det den konsekvens, at folk, der virkelig er syge, oplever, at de ikke bliver taget seriøst.

Efter et halvt år, hvor lægerne havde fortalt ham, at han havde influenza, blev der endelig foretaget prøver, som blev sendt ud af huset til analyse. Kort efter blev Tom diagnosticeret med stadie tre leverkræft.

Dødesensfarlig ventetid

Der skulle gå tre år, før Tom Rostved påbegyndte behandling for sin kræftsygdom. Fra 2003 til 2006 modtog han ingen form for behandling.

Den manglende behandling skyldes til dels, at Tom Rostved ikke var i udgangsforløb, men hovedsagligt på grund af de meget begrænsede muligheder for at behandle leverkræft.

Læs også: Dillemma: Hurtig kræftscanning eller effektiv skadestuehjælp

Det var en vagt på hans afdeling og ikke sygeafdelingen, der tog initiativ til at få Tom Rostved i behandling på Herlev Hospital. Vagten arrangerede en ledsaget udgang, da det var tydeligt, at Tom Rostved var meget syg.

– Tre år efter min første diagnose finder Herlev Sygehus ud af, at det er lymfekræft, og der starter jeg på IV (kemobehandling, red.), fortæller han.

Havde Tom Rostved fået den korrekte diagnose med det samme, kunne han have påbegyndt kemobehandling tre år før, og lymfekræften kunne måske have været fjernet helt.

Han mener selv, at ventetiden kan have forkortet hans liv betydeligt.

– De tre år, hvor jeg var fejldiagnosticeret, kan gøre, at jeg lever kortere tid, siger Tom Rostved.

Kan nu klage over forløbet

Tom Rostved har i en længere periode forgæves forsøgt at klage over forløbet. Med Justitsministeriets udmelding åbnes der op for, at Tom Rostved får muligheden, og den har han tænkt sig at gøre brug af.

Vridsløselille Statsfængsel har ikke ønsket at kommenterer kritikken fra Tom Rostved.