København vælter sig i graffiti

Mængden af ulovlig graffiti er steget med 38 procent siden oktober 2010. Det viser en optælling foretaget af Københavns Kommune tilbage i september måned. Tallene stammer fra den seneste rapport med graffiti optællinger i kommunen. 
 
»Graffitioptællingerne falder typisk om vinteren og stiger igen når vejret bliver godt, så man skal sammenligne efterår med efterår og forår med forår. Det er dog svært at sige hvorfor der har været en så voldsom stigning i mængden af graffiti i København,« lyder det fra Jacob Kastrup Haagensen. 
 
Rapporten viser dog, at mængden af graffiti er faldet med 5,77 procent siden maj måned 2011. Men ifølge Jacob Kastrup Haagensen, der er projektleder i Strategi og Udvikling inden for Center for Renhold i Københavns Kommune, skal man sammenligne efterårs tallene og forårs tallene med hinanden, og her ses altså en stigning på hele 38 procent.  
 
Graffitiekspert Rasmus Folehave er medforfatter til graffitibogen ”Will I go to hell for this?”. Han har et bud på, hvordan det kan være, at mængden af graffiti i de københavnske gader er steget så meget i løbet af de seneste par år.
 
» Jeg har en fornemmelse af, at der er sket en rimelig voldsom optrapning af graffiti på gadeplan siden 2007. Den første bølge af det havde til dels noget at gøre med lukningen af Ungdomshuset, fordi der var så mange kræfter der blev forenet omkring modstand imod lukningen, og så blev graffitimiljøet og punkmiljøet på en måde flettet lidt mere ind i hinanden,« siger Rasmus Folehave.
 
 
Kommunen afrenser kun egne bygninger
 
Tilbage i 2007 fremlagde Københavns Kommune ellers en plan for, hvordan København skulle være den reneste hovedstad i Europa, og en af de reneste i hele verden i 2014. På trods af dette, er der overordnet set kun sket en stigning inden for graffiti-området i København. 
 
I bekæmpelsen af den ulovlige graffiti, opfordrer Københavns Kommune og organisationen ”Fri For Graffiti” borgere til at holde deres huse rene for graffiti, da graffiti ofte avler graffiti. Københavns Kommune hjælper dog ikke private bygninger med afrensning af bygninger. 
 
»Københavns Kommune afrenser vores egne bygninger. Derudover afrenser vi by inventar, og hvad der ellers er af kommunalt ejede ting. Vi gør ikke noget med private grundejeres bygninger. Graffitirapporten er et tryk på København som helhed, og skelner ikke mellem kommunale og ikke kommunale bygninger,« fortæller Jacob Kastrup Haagensen. 
 
Rasmus Folehaver mener, at det netop kan være besparelser på grund af finanskrisen, der har gjort, at graffitiafrensningen kan være sparet væk. 
 
»Nu har der været finanskrise, så der bliver måske ikke brugt lige så mange penge på afrensning af graffiti som tidligere. Det er nok også en af de ting der bliver sparet væk rundt omkring kunne jeg forestille mig,« siger Rasmus Folehave. 
 
På friforgraffiti.dk opfordres der endvidere til, at de københavnske grundejere skal tilmelde deres ejendom en graffiti-afrensningordning. Hvis man tilmelder sin ejendom til en sådan ordning, vil man dagligt få tjekket sin facade, og få fjernet eventuel graffiti.