Kommune vil løse konflikter med japansk kampkunst

Helene Eriksen underviser medarbejderne i Køge kommune i en blanding af Aikido og konflikthåndtering. Det skal hjælpe medarbejderne til at løse arbejdsdagens konflikter, blandt andet på kommunens væresteder.
Helene Eriksen underviser medarbejderne i Køge Kommune i en blanding af Aikido og konflikthåndtering. Det skal hjælpe medarbejderne til at løse arbejdsdagens konflikter, blandt andet på kommunens væresteder.

Vi kender det fra kampscener fra gamle samuraifilm, og nu skal det hjælpe medarbejdere i Køge Kommune med at håndtere konflikter med borgerne.

Kommunen sender nemlig alle medarbejderne fra specialområdet i Køge Kommune på kursus i Aikido fra januar 2017. Det gør de ikke ikke kun for at lære kampteknikker, men for at lære hvordan deres kropssprog kan være med til at afhjælpe en konfliktsituation.

– Jeg håber, at medarbejderne får nogle helt konkrete redskaber til at takle situationer, hvor borgere ryger ud i kriser, eller har konfliktfyldt adfærd, siger leder af pædagogisk vejleder- og værestedsteam i Køge Kommune, Susanne Trap.

Hør med: Lyt og lær’ hvordan Aikido kan forebygge konflikter

’Aikido’ kan populært oversættes til ”vejen til harmoni mellem krop og sind”. Og selvom Aikido er kendt som en kampkunst handler det ikke slet ikke om at vinde en kamp, men tværtimod om at tage kampen ud af konflikten.

– Der er ikke noget konkurrenceelement i Aikido. Det er ikke en kampsport, det er en kampkunst. Det gælder ikke om at vinde eller tabe, fortæller kursusunderviser og konsulent i konflikthåndtering og Aikido, Helene Eriksen.

Utilfredse borgere fik leder til at reagere

Det er især på værestederne, at kommunen det seneste år har oplevet flere og flere konflikter, både internt mellem borgerne og mellem borgerne og medarbejderne.

Selvom borgerne ikke ligefrem sloges, så måtte personalet i flere tilfælde løse svære konflikter, ifølge Susanne Trap.

-Vi har oplevet, at borgerne blev uvenner, når de gik hjem, at de ringede og græd, og at de ikke turde komme ned på værestedet, fordi de var blevet uvenner med nogle andre, fortæller hun.

Derfor valgte Susanne Trap fra Køge Kommune i forsommeren at sende sine seks medarbejdere fra Den Gule Dør, et værested for psykisk sårbare voksne, på kursus i Aikido.

Det første kursus succes blev startskuddet til, at alle kommunens medarbejdere fra socialpsykiatrien, herunder de ansatte på værestederne og de rådhusansatte der visiterer borgere til ydelser, nu kan komme på konfliktløsningskursus i Aikido.

Hvis det her er hovedinitiativet, så undrer jeg mig. Det ville være bedre at igangsætte nogle mere voldsforebyggende tiltag.
Charlotte Bredal, arbejdsmiljøkonsulent i FOA

Susanne Trap forventer, at kurset vil få konfliktniveauet til at falde, og hjælpe medarbejderne i de enkelte situationer.

“Det ville nok virke bedre, hvis vi faktisk havde de hænder, vi har brug for”
En af de seks medarbejdere fra Den Gule Dør som allerede har været på kursus, er pædagogisk vejleder Mette Pedersen. For hende var det især inddragelsen af hendes egne oplevelser fra hverdagen på værestederne, der gjorde det til en positiv oplevelse.

– Det var enormt brugbart, at vi konkret kunne inddrage vores egen hverdag. Vi lavede skuespil hvor vi agerede ligesom borgerne, og så arbejdede vi ud fra det, fortæller Mette Pedersen.

Aikido og konflikthåndtering

  • Aikido som kampkunst er udviklet i Japan i samuraitiden
  • Navnet ‘Aikido’ blev dog først skabt i det 20. årh., og tilskrives Morihei Ueshiba
  • Aikido kom til Danmark i begyndelsen af 1960’erne
  • Aikido handler ligeså meget om en personlig udviklingsproces, som om kampteknikker
  • På kurset lærte medarbejderne hvordan opmærksomhed på både sprog og kropssprog, kan mindske risikoen for konflikter.

Kilde: Dansk Aikido Forbund & konsulent i Aikido og konflikthåndtering Helene Eriksen

Men selvom kurset overordnet set var godt, så er det ikke altid lige nemt at finde tid til at bruge de teknikker, de lærte, når konflikten melder sig.

– Jeg tror, det handler om ressourcer. Man kan ikke altid gå fra for at blive i konflikten og mægle mellem borgerne. Der er jo et hus der kører videre, gryder der koger, folk der skal betjenes, telefoner der ringer, og så har man en kollega der står tilbage alene. Så vi kan ikke være så grundige som kurset egentligt lægger op til, fortæller Mette Pedersen og uddyber

– Det ville nok virke bedre, hvis vi faktisk havde de hænder, vi har brug for, når bølgerne går højt.

Læs også: DSB bekæmper vold med kameraer

Kurset er en blanding af almindelige teorier om konflikthåndtering, så som du-og-jeg sprog, og Aikido-teknikker.

Aikido handler i høj grad om at blive bevidst om sit eget kropssprog, for krop og sind hænger sammen, ifølge Helene Eriksen

– Vi kan for eksempel ikke være fuldstændig afslappet i vores krop, og så samtidig være enormt rasende. Det er derfor, at træningen af det ene også hjælper på træningen af det andet, siger hun.

I Aikido er der hverken en vinder eller taber, så når konflikten opstår, er målet, at begge parter slipper godt fra situationen.

– Det er derfor, at Aikido ikke kun er effektivt som konflikthåndtering, men i høj grad også virker forebyggende, i forhold til at konflikter overhovedet opstår, understreger Helene Eriksen. Dette bakkes op af Køge Kommune.

Læs også: Psykolog: Dårligt arbejdsmiljø udfordrer julefrokosterne

FOA: De burde fokusere på forebyggelse

I FOA når begejstringen over Køge Kommunes nye initiativ ikke de samme højder som hos kommunen selv.

Kommunen burde først og fremmest fokusere på at forebygge, mener Arbejdsmiljøkonsulent i FOA, Charlotte Bredal.

-Hvis de oplever flere konflikter, så synes jeg, at den primære indsats burde være, at finde ud af hvad årsagen er, og så arbejde forebyggende med at få reduceret det. Det er hele tilgangen i arbejdet med borgerne, der skal fokuseres på, fremfor alene på hvordan der reageres i konfliktsituationen. siger Charlotte Bredal.

Men ifølge kommunen selv er spørgsmålet om årsagen til de mange konflikter dog klar. Det handler ikke om medarbejdernes måde at håndtere borgerne på, men derimod om at borgerne har fået nogle andre problemer end tidligere.

– Ser vi på samfundsstrukturerne, så bliver vores borgere mere og mere presset. De mangler penge, og de har sværere ved at få hjælp. De skal kunne klare meget mere selv, siger forstander på Pedersvænge, Gitte Wennicke.

Det er altså samfundets pres på borgerne, der betyder, at der opstår flere konflikter.

Charlotte Bredal anerkender også, at det er vigtigt at medarbejderne ved, hvordan de skal håndtere situationer, hvor der opstår konflikter, men det burde blive fulgt op af andre tiltag.

-Hvis det her er hovedinitiativet, så undrer jeg mig. Det ville være bedre at igangsætte nogle mere voldsforebyggende tiltag. Hvis de oplever en stigning i konflikter, er der jo en grund til det, og det er den, de skal ind og arbejde fagligt med, siger Charlotte Bredal.

Gitte Wennicke anerkender ikke Charlotte Bredals undren, for ifølge hende bruger de også kræfter på den forebyggende del.

-Vi fokuserer enormt meget på forebyggelse, og vi bruger meget tid på at tale om, hvad vi skal gøre for at undgå, at en episode opstår, siger Gitte Wennicke.

Kurserne begynder til januar 2017 og forventes gennemført inden sommeren samme år. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Køge Kommune, hvor mange medarbejdere der i alt skal på kursus.