Ældreråd i Halsnæs i bøn til kommunen: Prioriter nu midlerne anderledes!

Halsnæs Kommune vil styrke demensområdet ved at være en del af netværket: Det Nationale Demensrum. Foto: Sundheds- og Ældreministeriet.

Ældrerådet i Halsnæs Kommune kan ikke forstå kommunens prioritering på ældreområdet. For nylig vedtog Byrådet i kommunen, at Halsnæs Kommune skal være en del af Demensalliancens initiativ: “Det Nationale Demensrum”, og selvom initiativet er et sympatisk tiltag, så mener Ældrerådets formand, Poula Thrane, at Halsnæs Kommune skal prioritere midlerne på interne problemer i stedet for.

– Vi har en forvaltning, der ønsker at være aktive på alle områder. Vi har oplevet, at de tager flere kræfter og får flere konsulenter til at varetage de her opgaver, samtidig med, at der bliver sparet for meget “ude i marken” hos hjemmeboende, der er tilknyttet hjemmeplejen, og på plejecentrene, siger Poula Thrane.

Det Nationale Demensrum

  • Demensalliancen igangsatte i 2014 en bevægelse, for at samle den nyeste viden og de førende eksperter omkring den lokale demensindsats i landets kommuner.
  • Det Nationale Demensrum er et nationalt udviklingsprogram og netværk i 2017-2019, som skal gøre Danmark mere demensvenligt.
  • Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, DSR og Ergoterapeutforeningen.

Kilde: demensalliancen.dk

Netværket er et udviklingsprogram, som skal skabe et mere demensvenligt Danmark. Alligevel mener Poula Thrane, at kommunen skal se bort fra programmet og bruge ressourcerne på trivsel inden for kommunens grænser i stedet for.

– Man (kommunen, red.) satser på at få sit navn slået fast på hele ældreområdet i stedet for at fokusere på at få trivsel inden for kommunens grænser. Man bruger så mange ressourcer på det administrative, og det går mere ud over vores interne forhold i kommunen inden for ældreområdet, siger Poula Thrane.

“Vi skal ikke lege med de store i klassen”

Tidligere har kommunen deltaget i projekter på ældreområdet, hvor man har brugt tid og ressourcer på tiltag, som ikke har virket. F.eks. nævner Poula Thrane, at man tidligere har indkøbt vasketoiletter til en hel afdeling uden at snakke med plejecentret. Efterfølgende viste det sig, at projektet ikke duede, og man derefter måtte afbestille det.

Læs også: Statsstøttede livshistorier skal hjælpe demensramte

Firmaet BDO, som står for det årlige tilsynsbesøg i plejecentrene, har tidligere anbefalet kommunen, at lade større kommuner med større økonomi foretage førstegangsforsøgene.

– Vi er tidligere blevet advaret om at deltage i nye projekter hele tiden. I stedet for er vi blevet anbefalet af BDO til at lade de store kommuner lave disse førstegangsforsøg. Men vi vil altid være med i første forsøg, og det medfører, at man får mange ting, som faktisk ikke har virket. I sådan en lille kommune som Halsnæs, der nytter det ikke, at vi altid vil lege med de store i klassen, siger Poula Thrane.

Vil ikke opfinde den dybe tallerken en gang til

Medlem af Byrådet og formand for Ældre- og Handicapudvalget i Halsnæs Kommune, Ole Nielsen (DF) , bakker op om beslutningen om at tilmelde sig programmet. Kommunen overvejer at lave et plejecenter målrettet mod stærkt demente. Derfor er det afgørende at få viden på området.

– Vi har tilmeldt os programmet, fordi vi i Ældre- og Handicapudvalget har drøftet at lave et plejecenter målrettet mod stærk demente. Vi skal ikke ud og opfinde den dybe tallerken en gang til, men i stedet få input denne vej igennem på en billig og effektiv måde, siger Ole Nielsen.

Læs også: Manden bag succesprojekt: “Investering i mennesker er fremtiden – ikke kassetænkning og besparelser

Siden 2014 har Demensalliancen arbejdet i Danmark, og organisationer, kommuner og eksperter har alle bidraget med viden på området. Netop viden fremhæver Ole Nielsen som en vigtig faktor i processen.

– Det er vigtigt, at vi gør det her, så vi har den fornødne kompetence til at gå videre med plejecentret. Kompetencerne kommer ikke af sig selv. Man skal hente dem nogle steder fra, for man kan ikke google sig til det hele. Jeg tror, at hvis man snakker med nogle, som har kendskab til det her område, så vil det være pengene værd,  siger Ole Nielsen.

Ikke på bekostning af medarbejderne på plejehjem

Ældrerådet ønsker, at kommunen skal beskæftige sig med interne problemer på plejecentrene. Selvom kommunen fremadrettet vil bruge ressourcer på Det Nationale Demensrum, så mener Ole Nielsen ikke, at de interne problemer bliver nedprioriteret.

– Vi har en masse problemer på plejecentrene på grund af det høje antal af demente. Men vi skal ikke undvære medarbejdere på plejehjem. Sådan hænger det ikke sammen, siger Ole Nielsen.

Halsnæs Kommune vil årligt betale 50.000 kroner for at deltage i Det Nationale Demensrum.