Kort: Tjek arbejdsløsheden der hvor du bor

Flere og flere danskere bliver en del af det danske arbejdetsmarkedet Foto: Helle Hansen
Flere og flere danskere bliver en del af det danske arbejdetsmarkedet
Foto: Helle Hansen

Siden finanskrisen, hvor mange arbejdspladser måtte fyre medarbejdere, har arbejdsløshed været et stort problem i Danmark. Dog viser nye tal fra Danmarks Statistik, at mange af landets kommuner er på rette vej.

Siden årsskiftet, fra januar til april 2015, er arbejdsløsheden i Danmark på landsplan faldet med 10,14 procent fra 138.579 til 124.522 ledige. En af forklaringerne kan ligge i, at der er kommet en større efterspørgsel på arbejdskraft i den private sektor, forklarer John Andersen, som er forsker i arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitik ved Roskilde Universitet.

– Den vigtigste årsag er, at der ses et konjunkturopsving i den private sektor, og derfor er der mulighed for at ansætte flere i denne sektor, siger John Andersen.

Hvis man lempede kommunernes økonomi og styrkede dele af velfærdsstaten, så ville det hurtigt medføre en beskæftigelsesfremgang.
John Andersen, forsker i arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitik ved Roskilde Universitet

Også hos fagforeningen Det Faglige Hus oplever de den positive tendens, når de kigger på deres medlemmer, der dækker over alle faggrupper.

– Hvis vi generelt sammenligner med sidste års arbejdsløshed, så er der færre ledige nu, end vi havde på samme tid sidste år. Så det er helt sikkert også vores indtryk, at det går den rigtige vej, siger Sofie Andersen, der er gruppeleder hos Det Faglige Hus. Hun fremhæver også, at de arbejdsløse er blevet bedre til at søge stillinger, som de ikke tidligere ville have søgt.

LÆS OGSÅ: Hvad hvis man ikke finder job med det samme?

– De lediges parathed til at tage noget, som de måske ikke havde regnet med, er også medvirkende til, at arbejdsløsheden går den rigtige vej. Jo bredere man søger, både geografisk og fagligt, jo større er chancen også for at få et arbejde, siger hun.

Flere om de ledige stillinger

Selvom det går bedre med arbejdsløsheden i Danmark, er der fortsat et stort arbejde forude. I april 2015 var der på landsplan 124.522 arbejdsløse i Danmark. Til sammenligning var der før finanskrisen, i april 2007, på landsplan 110.681 ledige. Køen til de forskellige jobs er blevet længere, fordi der er flere danskere, som søger arbejde, forklarer John Andersen.

– Sammenlignet med 2007 er der flere af de ældre over 60 år, som bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Det gør, at der er flere til at søge de ledige stillinger, siger John Andersen.

De nye tal viser dog også, at der i flere af landets kommuner er færre arbejdsløse end før finanskrisen. For eksempel er der blevet færre ledige i Lolland Kommune, mens der i Ballerup Kommune er blevet flere. Klik på de blå punkter på kortet og undersøg, hvordan arbejdsløsheden er i din kommune og omegn.

Artiklen fortsætter under kortet.

Kortet viser antal ledige omregnet til fuldtidsstillinger i hver kommune.

For at arbejdsløsheden i Danmark fortsat skal være faldende, mener John Andersen, at de nationale politikere skal give kommunerne flere penge, så de kan skabe nogle flere jobs.

– Hvis man lempede kommunernes økonomi og styrkede dele af velfærdsstaten, så ville det hurtigt medføre en beskæftigelsesfremgang, siger John Andersen.