Læge: IT-fejl kan koste liv

hospital-office-2
At læger flere gange dagligt skal registrere de samme oplysninger er ikke bare spild af tid, det kan også medføre fejl, som i værste fald kan være livstruende for patiententer. Det mener Bjarne Skjødt Worm, læge på anæstesiologisk afdeling på Bispebjerg hospital.

– Vi sidder og taster de samme data ind rigtigt mange forskellige steder, på rigtigt mange forskellige papirer og i rigtig mange forskellige computersystemer. Der er overordnet to problemer, som jeg ser det: Det er spild af tid, og vi risikerer at lave fejl, siger han.

Han forklarer, at det ikke altid er muligt at rette og indhente patientdata i IT-systemerne, som andre afdelinger har indtastet.

– Det kan potentielt set være livstruende for patienten, siger han.

I Lægeforeningen er man bekendt med problemet.

– Jeg hører igen og igen fra læger, at de er frustrerede over de IT-løsninger, som de får tilbudt på deres arbejdsplads. De er trætte af at vente foran skærmen på at logge ind, trætte af systemer, der pludselig lukker ned, trætte af at taste det samme igen og igen, og at det, som skulle være en hjælp og forbedre patientsikkerheden, i stedet bliver en tidsrøver, der fjerner fokus fra kerneopgaverne. Det skal vi have ændret, skriver formand Mads Koch Andersen på foreningens hjemmeside.

Efterlyser forbedringer

I lægeforeningen efterlyser man hurtigst muligt forbedringer på området.

– Det er vigtigt for læger, at arbejdet med data fører til konkrete forbedringer. Vi har brug for systemer, som gør det muligt at rette op på det, som ikke fungerer, mens det faktisk foregår. Det skal ske hurtigst muligt, og alle regioner bør sætte sig som mål at have sikret læger tidstro data senest i 2015, siger Mads Koch Hansen

Presserådgiver Martin Deichmann fra Danske Regioners forklarer, at regionerne i 2014 vil have stort fokus på afbureaukratisering og blandt andet arbejder med et projekt omkring bureaukratifrizoner i Region Midtjylland og Sjælland.

– Der er indledt et samarbejde med Sundhedsministeriet for at afskaffe dobbeltregistreringer ved genbrug af data, siger Martin Deichmann og forklarer videre, at Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har iværksat udbud af et fælles IT-system, som skal nedbringe registreringstiden.

Det vides dog endnu ikke, hvornår systemet vil træde i kraft.