Luftfartsselskaber bifalder kvotesystem

En rigtig god ide. Sådan betegner Norwegian og SAS, det kvotesystem som EU vil indføre fra årsskiftet med det formål at regulere den CO₂, som luftfartsselskaberne udleder. Kvotesystemet skal sikre, at alle fly, til, fra eller mellem EU lande reducere deres udledningen af CO₂. Både Norwegian og SAS, som begge har base i Københavns lufthavn, mener, at det er rigtigt at indføre et system, som regulerer luftfartens miljøbelastning.

»Det nye kvotesystem er en erstatning for individuelle nationale ordninger, og ved at EU laver et system, som alle medlemslande er indbefattede i, vil det ikke have en konkurrenceforvridende effekt luftfartselskaberne imellem,« fortæller miljøchef i SAS, Martin Porsgaard.

»Norwegian synes, at det er rigtig fint med et system, som regulerer CO-udslippet, så længe det er flyets faktiske udledning og ikke passageren, som der skal betales afgift for,« siger presse- og marketingchef Johan Bisgaard Larsen fra Norwegian.

Positiv overfor metode til CO-regulering
Norwegian mener, at konceptet for EU’s kvotesystem er en anerkendelse til de luftfartsselskaber, som forstår at flyve med fyldte, moderne og miljøvenlige fly.

»Hvis det er hver enkelt passager, som der lægges en kvote eller afgift på, belønner man de selskaber som ikke fylder deres fly op, og straffer dem, som flyver med fyldte fly,« pointerer Johan Bisgaard med reference til, at det er mere miljørigtigt at flyve med fyldte fly.

SAS er, ligesom Norwegian, enig i, at systemet, som EU lægger til grund for at begrænse CO₂-udledning, er det helt rigtige.

»SAS har fra starten været positive over for et CO₂-kvotesystem, ud fra den betragtning, at der næppe er andre muligheder for at lave et system, som er konkurrenceneutralt for luftfartsselskaberne landende imellem,« siger Martin Porsgaard, og fortæller videre, at SAS gerne så, at et sådan system kom til at gælde for hele verden.

Martin Porsgaard tilføjer, at hele udfordringen med at begrænse CO-udledning vil blive begunstiget, når flyveledelsen i hele Europa går sammen i et fælles samarbejde. På den måde vil flyene få den mest optimale – og mindst miljøbelastende – rute fra start til slut. I dag kommer flyene let til at flyve en zigzagkurs hen over Europa, fordi de hver gang skal justere deres rute, når de kommer ind i et nyt luftrum.
Det nye fælles flyveledelses system hedder Single European Sky og forventes i luften om seks til otte år.

Fakta:
Kvotesystemet, som EU indfører, fungerer på den måde, at luftfartselskaberne får tildelt CO₂-kvoter svarende til 85 % af deres udledning i 2010. På den måde bliver luftfartsselskaberne opfordret til at reducere deres CO₂-udledning. Lykkes det ikke selskaberne at reducere nok i CO₂-udledningen, er de nødt til at indkøbe flere kvoter.

Læs også:

Nye fly sikrer miljøvenlig luftfart